MVO Zuid-Afrka: Dwangarbeid en kinderarbeid

In Zuid-Afrika werkt 25% van de kinderen in de leeftijdsgroep tussen 5-14 jaar. Kinderen beginnen jong met werken, vooral in de zelfvoorzieningslandbouw en in het huishouden.

Op het platteland komt dwangarbeid van kinderen op plantages voor, net als in de mijnbouw. Ook werken kinderen in de informele handel en de dienstensector als huishoudelijke hulp. Kinderen die werken zijn meestal zwart.

Wetgeving tegen kinderarbeid

De Basic Conditions of Employment Act verbiedt het werk van kinderen jonger dan 15 jaar. Jongeren tot 18 jaar mogen geen werk doen dat niet bij hun leeftijd past. Ook mogen ze geen werk doen dat risico’s oplevert voor hun gezondheid.

Kinder- en vrouwenhandel

Als doorvoerland van kinder- en vrouwenhandel neemt Zuid-Afrika een centrale positie in. Vooral arme zwarte kinderen en jonge vrouwen zijn door hun zwakke economische en juridische positie makkelijk het slachtoffer. Door de hiv/aidsepidemie zijn veel kinderen wees. Daardoor zijn ze nog kwetsbaarder. Tussen de 28.000 en 38.000 kinderen werken in de prostitutie. Kinderen zijn het slachtoffer van verkrachtingen en lopen daardoor het risico op besmetting met hiv/aids.

Informele sector

Werk in de informele sector komt vooral veel voor in de handel, in de landbouw en dienstverlening. In de dienstverlenende sector gaat het vooral om huishoudelijke personeel. Het zijn vooral zwarte Zuid-Afrikanen die in de informele sector werken. In de informele sector staan mensen bloot aan misbruik, uitbuiting en gevaar voor de gezondheid. Illegale immigranten uit omringende landen zijn hierdoor nog kwetsbaarder.

 

Service menu right