Zakelijke kansen in Zuid-Afrika | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zakelijke kansen in Zuid-Afrika

22-04-2021

De Zuid-Afrikaanse economie is een van de grootste economieën van Afrika. Hoewel al diverse Nederlandse ondernemers handelen met Zuid-Afrika, biedt het land nog veel kansen voor Nederlandse exporteurs. Waar liggen de meeste kansen voor u?

Wist u dat onze regio-adviseurs gratis een buitenlandse markt voor u kunnen verkennen? En dat zij u ook in contact kunnen brengen met potentiële zakenpartners? Zij geven u graag persoonlijk advies voor zakendoen in het buitenland.

Neem contact met ons op!

Gevolgen van de coronacrisis

Het coronavirus heeft een grote impact op de handel en het dagelijks leven in Zuid-Afrika. De volledige economische impact per sector is echter nog niet bekend. De maatregelen die Zuid-Afrika heeft getroffen, zoals reisbeperkingen, hebben in ieder geval een negatief effect op de economie. Zodra wij meer informatie hebben over de economische gevolgen, delen wij dat met u.

Wilt u voor zaken naar Zuid-Afrika reizen? Op dit moment worden niet-noodzakelijke reizen naar Zuid-Afrika afgeraden. Kijk op Nederland Wereldwijd voor de meest recente informatie over de coronamaatregelen in Zuid-Afrika. Of kijk bij de veelgestelde vragen over het coronavirus in Afrika.

Rapport over zakendoen in Zuid-Afrika

Zoekt u een algemeen beeld van de zakelijke kansen in Zuid-Afrika? Lees dan het onderstaande Engelstalige rapport 'Doing Business in South Africa 2021' van de Zuid-Afrikaanse ambassade.

Handelsmissie naar Zuid-Afrika in juni 2021

Bent u actief op het gebied van HealthTech, Smart Logistics of Fintech en wilt u zakendoen in Zuid-Afrika? Neem dan van 22 juni tot en met 25 juni 2021 deel aan de virtuele techmissie naar Zuid-Afrika.

Energiesector

Het elektriciteitsnetwerk in Zuid-Afrika ontwikkelt zich snel, vergeleken met andere landen in Afrika. Meer dan 84% van de mensen heeft toegang tot netstroom.

De Zuid-Afrikaanse kolenindustrie is nu vrij groot, maar kan geleidelijk vervangen worden door hernieuwbare energie. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. In Zuid-Afrika maakt men bovendien een onderscheid tussen kleine projecten (minder dan 1 MW geïnstalleerd vermogen) en grote projecten (meer dan 1 MW aan capaciteit).

Kansen voor Nederlandse ondernemers in de energiesector zijn er in:

 • kleine, lokale energieprojecten;
 • grootschalige projecten in de duurzame energie;
 • energie uit biomassa;
 • windenergie.

Windenergie

Lees het document 'Windenergie in Zuid-Afrika' van de Nederlandse ambassade op Internationaalondernemen.nl. Hierin staat meer informatie over de kansen van Nederlandse ondernemers in de windenergie in Zuid-Afrika.

Meer weten over de energiesector?

Lees onderstaand rapport voor meer informatie over de energiesector. Lees ook het document 'Zuid-Afrika publiceert nieuwe energiestrategie' om meer te leren over een nieuw langetermijn energieplan dat Zuid-Afrika in oktober 2019 heeft gepresenteerd.

Landbouwsector

De Zuid-Afrikaanse landbouwsector is verdeeld in:

 • goed ontwikkelde commerciële landbouwbedrijven (zo'n 35.000) die zich richten op export en binnenlandse afzetmarkten;
 • een groot aantal opkomende (commerciële) bedrijven (zo'n 100.000); en
 • zelfvoorzienende productie voor het eigen huishouden (zo'n 2 miljoen huishoudens).

De formele landbouw en agro-industrie dragen voor 2% bij aan het Zuid-Afrikaanse bnp. De informele, kleinschalige landbouw geeft werk en voedsel aan 1 miljoen kleine boeren. Die leveren een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid op het platteland. De visserij en aquacultuur leveren ook een belangrijke bijdrage aan de voedselproductie.

Uitdagingen in de landbouwsector zijn vooral te vinden in landhervorming, toegang tot krediet, landbouwonderwijs en bedrijfsontwikkeling.

Regionale verschillen in Zuid-Afrika

Binnen de regio's in Zuid-Afrika is veel variatie. Het land heeft 7 verschillende klimaatzones, variërend van mediterraan tot subtropisch tot woestijn. Bijna twee derde van de boeren woont in 3 provincies: KwaZulu-Natal, Eastern Cape en Limpopo.

Kijk op Agroberichten Zuid-Afrika voor actuele informatie over de Zuid-Afrikaanse landbouwsector. Lees het interview met de landbouwraad over de laatste ontwikkelingen in de sector.

Meer weten over de landbouwsector?

Lees over kansen in de Zuid-Afrikaanse landbouw in de onderstaande marktrapporten. Wilt u contact opnemen met de landbouwraad? Kijk dan op onze website bij de informatie over de ambassade in Zuid-Afrika.

Gezondheidssector

De gezondheidssector in Zuid-Afrika biedt goede kansen voor Nederlandse bedrijven. De ontwikkelingen op het gebied van e-health hebben nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Daarbij gaat het vooral over applicaties met digitale informatie en tools voor digitale communicatie. Dat biedt kansen en groeimogelijkheden op de Zuid-Afrikaanse markt voor gezondheidszorgtechnologie.

Healthtech: kennisbeheer en telegeneeskunde

De markt voor kennisbeheer in de gezondheidszorg is in potentie zeer groot. Denk bijvoorbeeld aan elektronische gegevensverzameling en de dringende noodzaak om te stoppen met op papier gebaseerde systemen.

Deze behoefte speelt al enige tijd in zowel de publieke als de particuliere sector. In de privésector gebruikt een aantal particuliere ziekenhuizen deze technologieën al en wil ze verder ontwikkelen. De publieke sector kent sinds 2012 een nationale strategie voor elektronische medische dossiers.

De markt voor telegeneeskunde en virtuele gezondheidszorg groeit hard. Deze markt wordt gestimuleerd door verschillende trends, waaronder:

 • een tekort aan gezondheidswerkers, vooral in semi-stedelijke en landelijke gebieden;
 • de behoefte aan betere toegang tot gezondheidszorginformatie, zowel voor medisch personeel als voor patiënten;
 • een toename bij het voorkomen van chronische aandoeningen met gecompliceerde zorg, en de noodzaak voor meer coördinatie.

AI en robotica in de gezondheidszorg

In Zuid-Afrika liggen er ook kansen voor de inzet van AI en robotica in de zorg. De meeste van deze technologieën worden – vanwege de aanzienlijke kosten – voornamelijk in de particuliere sector gebruikt. De grote particuliere ziekenhuizen in Zuid-Afrika passen inmiddels al hightech chirurgische robotica toe en staan open voor nieuwe initiatieven.

Tegelijkertijd heeft de publieke sector belangstelling voor een aantal technologieën die de kosten verlagen, of helpen bij het oplossen van problemen die bijzonder acuut zijn. Denk bijvoorbeeld aan de uitdagingen van het dienstverlening in plattelandsgebieden.

Meer weten?

Download een of meer van onderstaande deelrapporten en/of neem contact op met een van onze regio-adviseurs.

Watersector

Zuid-Afrika is een van de droogste landen ter wereld. Ook de laatste jaren is er sprake van extreme droogte. Rode draad in de landbouwsector van Zuid-Afrika is daarom waterefficiëntie. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. Lees over initiatieven als de 'Cocoon plantingtechnologie', cool logistics en de online tool Fruitlook.

Door de strenge regels voor watergebruik (de 'Water Use Licence') liggen er in Zuid-Afrika met name kansen in het hergebruik van afvalwater. Dat kan de watervoorziening voor industrieën verbeteren.

Meer weten?

Bent u een Nederlandse ondernemer die sterk is in waterefficiëntie en hergebruik van afvalwater? Lees voor meer informatie onderstaande onderzoeken van de Nederlandse ambassade in Pretoria, en/of neem contact op met een van onze regio-adviseurs.

Logistieke sector en infrastructuur

Het logistieke landschap van Zuid-Afrika geldt als het meest geavanceerde van heel Afrika. Ook als het gaat om handelsbevorderende logistiek is Zuid-Afrika het best presterende land van het continent. Zuid-Afrika is dan ook een belangrijk transportknooppunt en heeft een eersteklas wegennet, uitgebreide spoorwegennet, en 8 commerciële havens met ieder hun eigen achterland.

De Zuid-Afrikaanse overheid heeft de transportsector aangemerkt als essentieel voor de positie van Zuid-Afrika in de wereldeconomie. Lees meer over het National Infrastructure Plan. De sector maakt ongeveer 20% uit van het bbp van Zuid-Afrika.

Desondanks kampt Zuid-Afrika ook met achterstallig onderhoud. De logistieke kosten zijn relatief hoog. Deze situatie biedt kansen voor Nederlandse ondernemers die sterk zijn op het gebied van verbetering en optimalisatie. Denk aan:

 • verbetering van de logistieke structuur;
 • ontwikkeling van logistieke kanalen;
 • innovatieve (en duurzame) logistieke concepten;
 • scholing en training;
 • uitvoering van haalbaarheidsstudies.

Smart logistics

De Zuid-Afrikaanse logistieke markt wordt aangedreven door de toegenomen handel op het Afrikaanse continent, veranderingen in consumptiepatronen en de groei van e-commerce. De belangrijkste marktkansen voor technologie zijn:

 • introductie en adoptie van technologie (drones, blockchain, AI, robotica);
 • verspreiding van technologie;
 • technologie voor situaties met beperkte hulpbronnen.

In Zuid-Afrika liggen er kansen voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden en kennisoverdracht.

Samenwerking met Nederlandse bedrijven

Uit gesprekken met Zuid-Afrikanen in de logistieke sector blijkt dat er veel interesse is om samen te werken met Nederlandse partners. Er zijn al initiatieven opgezet om een efficiëntieslag te maken. Bijvoorbeeld het Flying Swans-initiatief in de fruitsector en initiatieven voor havenvernieuwing.

Kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen liggen op 3 gebieden van samenwerking:

 • adoptie van technologie en consultancy;
 • management van logistiek en logistieke operaties;
 • capaciteitsontwikkeling (infrastructuur en vaardigheden);

Meer weten?

Download het kansenrapport 'Logistics in South Africa', en/of neem contact op met een van onze regio-adviseurs.

Fintechsector

Zuid-Afrika is het financiële hart van het Afrikaanse continent. Johannesburg is de thuisbasis van Afrika's grootste banken en Kaapstad is een creatieve hub met een bruisende start-upscene. Er zijn steeds meer durfkapitalisten en vermogende particuliere investeerders ('angel investors') actief in de sector. Naast de bancaire sector is ook de verzekeringssector in Zuid-Afrika goed ontwikkeld.

Fintech – de ontwikkeling van innovatieve financiële producten en diensten – laat in Afrika een sterke groei zien. De meeste mensen hebben een smartphone en staan open voor nieuwe technologie. Verschillende start- en scale-ups groeien hard, bijvoorbeeld de aanbieder van mobiele betalingen Yoco. In de 'fintech adoption index' van EY staat Zuid-Afrika op een 4e plaats, hoger zelfs dan Nederland.

Kansen in de fintechsector

Zuid-Afrika kent een sterke bevolkingsgroei. Dat gaat gepaard met een groeiende middenklasse. Hierdoor wordt een flinke groei voorspeld in de vraag naar financiële diensten zoals leningen, verzekeringen, digitale betalingen en vastgoed.

Daarnaast zijn banken op zoek naar manieren om dienstverlening te verbeteren en te vergemakkelijken. Denk onder andere aan:

 • open banking (het delen van betaalgegevens);
 • betaalsystemen;
 • automatisering van processen;
 • beveiliging van financiële gegevens (cybersecurity).

Daarnaast liggen er kansen op het gebied van internationale betalingen, bijvoorbeeld geld dat door migranten wordt overgeboekt naar hun land van herkomst. Of de toepassing van blockchaintechnologie, bijvoorbeeld in de internationale handel.

Uitdagingen liggen er ook in 'inclusieve financiering': het bieden van financiële dienstverlening aan het armere deel van de bevolking, en het bereiken van de informele economie. Veel digitale ontwikkelingen zijn door de coronapandemie versneld.

Meer weten?

Neem contact op op met een van onze regio-adviseurs.

Circulaire kansen in alle Zuid-Afrikaanse sectoren

De circulaire economie in Zuid-Afrika biedt goede kansen voor Nederlandse bedrijven. Ook al is het nog een vrij nieuw concept, er is een sterk verlangen vanuit de publieke sector om afvalstromen te verminderen. Zo heeft de Zuid-Afrikaanse regering onder andere een verbod op het storten van organisch afval (landfilling) aangekondigd.

Lees het interview met de landbouwraad op de website van Agroberichten voor meer informatie over circulaire landbouw.

Meer weten?

Vraag dan het gratis sectorrapport 'Circular Economy of South Africa' aan. In dit rapport lees u over de circulaire kansen in:

 • organisch afval
 • afvalwater
 • biogas
 • vloeibare biobrandstoffen
 • plastic afval
 • duurzame verpakkingen
 • hernieuwbare energie

Vraag het marktrapport aan via bdc@rvo.nl.

Hulp bij subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze Subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. U kunt filteren op onder meer sector en land. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.

Aanbestedingen met kansen voor u

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's uit aan projecten. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u.

Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

 • Netvibes: African Development Bank, Asian Development Bank, Europaid European Investment Bank, Europese Unie, Inter-American Development Bank, Verenigde Naties.
 • Development Business (via abonnement): diverse ontwikkelingsbanken en nationale overheden.
 • Wereldbank.

Bekijk voor meer informatie ook de pagina over internationale organisaties op www.rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.