Service menu right

Zakelijke kansen in Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse economie is een van de grootste economieën van Afrika. Hoewel al diverse Nederlandse ondernemers handelen met Zuid-Afrika, biedt het land nog veel kansen voor Nederlandse exporteurs. Waar liggen de meeste kansen voor u?

Onze informatie is met zorg samengesteld, maar houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Wanneer we meer informatie hebben, passen wij de tekst aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Kansen in de energiesector

Het elektriciteitsnetwerk in Zuid-Afrika ontwikkelt zich snel, vergeleken met andere landen in Afrika. Meer dan 84% van de mensen heeft toegang tot netstroom. De Zuid-Afrikaanse kolenindustrie is nu vrij groot, maar kan geleidelijk vervangen worden door hernieuwbare energie. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. In Zuid-Afrika maakt men bovendien een onderscheid tussen kleine projecten (minder dan 1 MW geïnstalleerd vermogen) en grote projecten (meer dan 1 MW aan capaciteit).

Kansen voor Nederlandse ondernemers in de energiesector zijn er in deze gebieden:

 • kleine, lokale energieprojecten;
 • grootschalige projecten in de duurzame energie;
 • energie uit biomassa;
 • windenergie.
Lees onderstaand rapport voor meer informatie over de energiesector. Lees het document 'Windenergie in Zuid-Afrika' van de Nederlandse ambassade op Internationaalondernemen.nl voor meer informatie over de kansen van Nederlandse ondernemers in de windenergie. En lees het document 'Zuid-Afrika publiceert nieuwe energiestrategie' om meer te leren over een nieuw lange-termijn energieplan dat Zuid-Afrika in oktober 2019 heeft gepresenteerd.

Kansen in de landbouwsector

Schets van de Zuid-Afrikaanse landbouwsector

De Zuid-Afrikaanse landbouwsector is verdeeld in goed ontwikkelde commerciële landbouwbedrijven (zo’n 35.000) die zich richten op export en binnenlandse afzetmarkten; een groot aantal opkomende (commerciële) bedrijven (zo’n 100.000) en zelfvoorzienende productie voor het eigen huishouden (zo’n 2 miljoen huishoudens).

De formele landbouw en agro-industrie dragen voor 2% bij aan het Zuid-Afrikaanse BNP. De informele, kleinschalige landbouw verschaft werk en voedsel aan 1 miljoen kleine boeren. Die leveren een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid op het platteland. De visserij en aquacultuur leveren ook een belangrijke bijdrage aan de voedselproductie. Uitdagingen in de landbouwsector zijn voornamelijk te vinden in landhervorming, toegang tot krediet, landbouwonderwijs en bedrijfsontwikkeling.

Regionale verschillen in Zuid-Afrika

Binnen de regio’s in Zuid-Afrika is veel variatie. Het land heeft zeven verschillende klimaatzones, variërend van mediterraan tot subtropisch tot woestijn. Bijna tweederde van de boeren woont in drie provincies: KwaZulu-Natal, Eastern Cape en Limpopo.

Kijk op Agroberichten Zuid-Afrika voor actuele informatie over de Zuid-Afrikaanse landbouwsector.

Lees meer over kansen in de Zuid-Afrikaanse landbouw in de onderstaande marktrapporten.

Kansen in de watersector

Zuid-Afrika is een van de droogste landen ter wereld. Ook de laatste jaren is er sprake van extreme droogte. Rode draad in de landbouwsector van Zuid-Afrika is daarom waterefficiëntie. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. Lees over initiatieven als de 'Cocoon' plantingtechnologie, cool logistics en de online tool Fruitlook.

Door de strenge regels voor watergebruik (de ‘Water Use Licence’) liggen er in Zuid-Afrika met name kansen in het hergebruik van afvalwater. Dat kan de watervoorziening voor industrieën verbeteren. Bent u een Nederlandse ondernemer die sterk is in waterefficiëntie en hergebruik van afvalwater? Lees voor meer informatie onderstaand onderzoeken van de Nederlandse ambassade in Pretoria.

Kansen in de logistieke sector en infrastructuur

Logistiek: behoefte aan innovatieve diensten

De Zuid-Afrikaanse logistieke markt is de op een na grootste van het Afrikaanse continent. Voor Nederlandse bedrijven in de logistiek liggen er dan ook grote kansen. Denk aan:

 • verbeteren van de logistieke structuur
 • ontwikkelen van logistieke kanalen
 • innovatieve (en duurzame) logistieke concepten
 • scholing en training
 • uitvoeren van haalbaarheidsstudies

Zuid-Afrika wil de logistiek op een hoger niveau brengen. Daarvoor heeft het land nieuwe technologie en innovaties nodig. Meer informatie over de kansen voor Nederlandse bedrijven vindt u in het kansenrapport 'Logistics in South Africa'.

Infrastructuur: belangrijk transportknooppunt

Zuid-Afrika is de toegangspoort tot Afrika. Het land is een belangrijk transportknooppunt, met drukke lijnvaartroutes langs de kust. Op het Afrikaanse continent loopt Zuid-Afrika voorop met zijn eersteklas wegennet, uitgebreide spoorwegennet en 8 commerciële havens. De havens hebben allemaal hun eigen achterland. De Zuid-Afrikaanse overheid heeft de transportsector aangemerkt als essentieel voor de positie van Zuid-Afrika in de wereldeconomie.

Lees meer over het National Infrastructure Plan van de Zuid-Afrikaanse overheid.

Circulaire kansen in Zuid-Afrikaanse sectoren

De circulaire economie in Zuid-Afrika biedt goede kansen voor Nederlandse bedrijven. Ook al is het nog een vrij nieuw concept, er is een sterke drive vanuit de publieke sector om afvalstromen te verminderen. Zo heeft de Zuid-Afrikaanse regering onder andere een verbod op het storten van organisch afval (landfilling) aangekondigd.

Vraag het marktapport aan

Wilt u meer weten over de kansen in de circulaire economie van Zuid-Afrika? Vraag dan het gratis sectorrapport 'Circular Economy of South Africa' aan. In dit rapport lees u over de circulaire kansen in:

 • organisch afval;
 • afvalwater;
 • biogas;
 • vloeibare biobrandstoffen;
 • plastic afval;
 • duurzame verpakkingen;
 • hernieuwbare energie.

Vraag het marktrapport aan via bdc@rvo.nl.

Kansen in andere sectoren

Ook in de gezondheidszorg liggen er kansen in Zuid-Afrika. Lees om een idee te krijgen van de kansen in de gezondsheidszorg het kansenrapport over de gezondheidszorg (Engelstalig).

Hulp bij subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. U kunt filteren op onder meer type financiering, sector en land. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.nl.

Aanbestedingen met kansen voor u

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u.

Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

 • Netvibes: African Development Bank, Asian Development Bank, Europaid European Investment Bank, Europese Unie, Inter-American Development Bank, Verenigde Naties.
 • Development Business (via abonnement): diverse ontwikkelingsbanken en nationale overheden.
 • Wereldbank.

Bekijk voor meer informatie ook internationale organisaties op RVO.nl.

Marktrapporten Zuid-Afrika

RVO.nl en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Hieronder vindt u een selectie van rapporten over de belangrijkste sectoren in Zuid-Afrika.

 

Andere relevante informatie over groeisectoren of zakelijke mogelijkheden publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl. U kunt hier filteren op het land en de gewenste sector.

Downloads

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.