Eisen aan uw product in Zuid-Korea

In Zuid-Korea moeten producten aan een aantal normen en eisen voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, gezondheid en etikettering.

Normen en kwaliteit

Op website van de Korean Agency for Technology and Standards (KATS) vindt u een overzicht van de normen en kwaliteitseisen die van toepassing zijn op industriële goederen in Zuid-Korea.

De productspecifieke eisen voor de invoer van voedings- en levensmiddelen worden bepaald door de Ministry of Food and Drug Safety (MFDS).

Registratie en certificering

Voor de actuele informatie over registratie en certificering kunt u terecht bij de Market Access Database. Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u eenvoudig de juiste code voor het product.

Informatie over registratie staat onder ‘Registration’. Informatie over de benodigde certificaten per product zijn opgenomen onder de desbetreffende producten, zoals bijvoorbeeld ‘Plants and plant products’ en ‘Cosmetics’. 

Verpakkingsvoorschriften en etikettering

Actuele informatie over verpakkingsvoorschriften en etikettering kunt u vinden op de Market Access Database. Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u eenvoudig de juiste code voor het product.

De Market Access Database vermeldt de benodigde verpakkingsvoorschriften onder het kopje ‘Packaging, Marking  and Labelling Requirements’ (onderaan).

Meer informatie over etikettering:

Voor etiketteringsvoorschriften geldt een veelheid aan regels, die veelal uitsluitend in de Koreaanse taal beschikbaar zijn. Daarom is het belangrijk met de importeur duidelijke afspraken over verpakking en etikettering van de goederen te maken.

Zuid-Korea accepteert de oorsprongsaanduiding 'EU' of 'EC' niet; alleen de vermelding van specifieke lidstaten is toegestaan. Voor producten van Nederlandse oorsprong kunnen de oorsprongsaanduidingen 'Made in the Netherlands' en 'Made in Holland' gebruikt worden. Meer informatie vindt u bij de Korea Customs Service.

Geneesmiddelenregistratie

Voor de actuele informatie over registratie en certificering kunt u terecht bij de Market Access Database. Daar is de informatie over geneesmiddelenregistratie opgenomen onder de kopje ‘Pharmaceuticals and Related Products’.

Voor ieder product is een goederencode (HS-code) nodig. Via de optie ‘Find code’ vindt u eenvoudig de juiste code voor het product.

Export dierlijke en plantaardige producten

Kennis van sanitaire en fytosanitaire maatregelen van landen buiten de EU is nodig bij export. Het gaat om export van dieren, producten van dierlijke oorsprong, planten en plantaardige producten.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

InstantiesOnderwerpenCertificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
ZuivelproductenExportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
FarmatecFarmaceutische productenExportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD)BloembollenKwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)Verse groenten en fruitImport- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)Zaaizaad en pootgoedKeuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
NaktuinbouwTuinbouwproductenControle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO.nl en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest

Service menu right