IA-netwerk China

De economische ontwikkeling van China gaat gepaard met technisch-wetenschappelijke vooruitgang en innovaties.

Door de sterke ontwikkeling staat China voor uitdagingen op het gebied van milieu, energie, transport, gezondheid en voeding. Daarvoor is samenwerking met buitenlandse kenniscentra en uitwisseling van onderzoekers van groot belang.

De vestigingen van het IA-netwerk in Guangzhou, Peking en Shanghai volgen de technologische ontwikkelingen in China.

Publicaties

Service menu right