Service menu right

IA-netwerk Israël

Israël staat internationaal bekend om zijn innovatiekracht. Voor Israël is innovatie een vereiste om te overleven en een welvarende samenleving op te bouwen.

Het jonge land heeft een droog klimaat, weinig natuurlijke bronnen en een gespannen veiligheidssituatie. Juist van deze beperkingen is een impuls uitgegaan die geleid heeft tot een maatschappij waarin innovatie en ondernemerschap een belangrijke plek in nemen.

Het IA-netwerk volgt innovatie en technologische ontwikkelingen in Israel vanuit de vestiging Tel Aviv.

Publicaties

Contact

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Office for Science and Technology
Racheli Kreisberg
Beit Oz, 13e verdieping
14 Abba Hillel Street / Ramat Gan 52506
P.O. Box 1967 / Ramat Gan 52118
Tel Aviv
T +972 (0)3 75 40 744 (direct) of +972 (0)3 75 40 777 (algemeen)
E racheli@nost.org.il