IA-netwerk Singapore

Singapore, een klein land zonder eigen natuurlijke bronnen, streeft naar constante groei van haar kenniseconomie. Onderzoek en innovatie vormen de basis voor het concurrentievermogen van de industrie. En het omgaan met toekomstige uitdagingen, zoals de vergrijzende samenleving en het creëren van meer werkgelegenheid.

De overheid herziet het innovatiebeleid van Singapore iedere vijf jaar en zet in op versterking van de verbinding tussen wetenschap en industrie. De overheid gelooft dat deze samenwerking nodig is om innovatie te stimuleren en succesvol te kunnen implementeren. Het innovatiebeleid stimuleert onderzoekers om met kansrijke technologieën zelf de markt op te gaan.

Technische domeinen

Om de impact van RIE2020 te vergroten, zijn vier technische domeinen geïdentificeerd. Deze technische domeinen zijn:

  • 'Advanced Manufacturing and Engineering' (AME): onwikkeling van technologische capaciteit ter bevordering en ondersteuning van groei en productiemogelijkheden.        
  • 'Health and Biomedical Sciences' (HBMS): Gericht op de gezondheid en het welzijn van inwoners. Het omgaan met gezondheidsuitdagingen zoals de vergrijzende samenleving en chronische ziekten.
  • 'Services and Digital Economy' (SDE): Ontwikkeling en integratie van digitale innovatie ter ondersteuning van diensten en verhoging van de productiviteit.
  • 'Urban Solutions and Sustainability' (USS): Ontwikkeling van een duurzame en leefbare stad door middel van geïntegreerde oplossingen voor Singapore en de rest van de wereld.

De vestiging van het IA-netwerk in Singapore volgt de ontwikkelingen op het terrein van innovatie en technologie.

Publicaties

Contact

In Singapore werken Susan van Boxtel en Astrid Seegers als innovatie-adviseur en Elsbeth Nijhuis als projectmanager.

Susan van Boxtel
E susan-van.boxtel@minbuza.nl
+65 67 39 11 27

Elsbeth Nijhuis
E Elsbeth.nijhuis@minbuza.nl
+65 67 39 11 28

Astrid Seegers
E astrid.seegers@minbuza.nl
+65 67 39 11 11

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Innovatie Attaché Netwerk
541 Orchard Road, #13-01 Liat Towers
Singapore 238881
E sin-ia@minbuza.nl
Skype IA Singapore

Service menu right