IA-netwerk Zwitserland

Zwitserland presteert zeer goed in internationale ranglijsten op het gebied van concurrentiekracht en innovatie en neemt vaak een eerste of tweede plaats in.

Een groot aantal nauw samenhangende factoren ligt ten grondslag aan de hoge scores van Zwitserland. Ten dele zijn deze historisch, geografisch of cultureel bepaald. Een voorbeeld hiervan zijn de gespecialiseerde sectorstructuur met organisch gegroeide hechte clusters in de microtechnologie, medische technologie, biotechnologie en de farmaceutische sector. Een ander voorbeeld is het leefklimaat van Zwitserland en de daarmee samenhangende populariteit van het land als vestigingslocatie voor zowel bedrijven als individuele onderzoekers.

De Innovatie Attachés in Berlijn volgen innovatie in Zwitserland.

Publicaties

Service menu right