Service menu right

Innovatie Attaché Netwerk (IA-Netwerk)

Heeft u interesse in internationale ontwikkelingen en trends op het gebied van innovatie en Research & Development (R&D)? Zoekt u internationale R&D-contacten? Het Innovatie Attaché Netwerk signaleert kansen voor innovatie en R&D en helpt bij het maken van innovatieve matches tussen Nederland en andere landen.

Voor wie is het IA-netwerk?

  • bedrijven met hoogwaardige technologieën en R&D, start-ups en scale-ups;
  • kennisinstellingen, zoals universiteiten en instituten voor toegepast onderzoek (TO2);
  • overheden, zowel nationaal als regionaal.

We helpen u graag met

  • matchen buitenlandse en Nederlandse innovaties;
  • signaleren van trends op het gebied van innovatie en R&D;
  • begeleiden innovatie missies en delegaties;
  • aangaan van samenwerkingen met toonaangevende spelers in het buitenland;
  • belangenbehartiging (economische diplomatie). We richten ons op overheden, zowel nationaal als regionaal.
De focus van het IA-netwerk ligt op maatschappelijke vraagstukken en sleuteltechnologieën. Denk daarbij aan fotonica, ICT, kunstmatige intelligentie, nano-, quantum- en biotechnologie. De topsectoren vormen hierbij de leidraad.

Contact leggen in het buitenland

In de volgende landen helpt het Innovatie Attaché Netwerk u bij het leggen van contacten. Zij werken vanuit ambassades en consulaten.

Europese steun

Internationaal onderzoeken en innoveren kost tijd en geld. De Europese Unie (EU) ziet graag dat Europese bedrijven en kennisinstellingen hun concurrentiekracht vergroten. Daarom stelt de EU geld en middelen ter beschikking om internationaal innovatief onderzoek te bevorderen. Dat doet zij met programma's zoals Horizon 2020 en het European Institute for Innovation and Technology (EIT).

U kunt hier als kennisinstelling, bedrijf, wetenschappelijke onderzoeker of student aan deelnemen. Heeft u interesse? Neem dan in een vroeg stadium contact op met ons Expertisecentrum Internationale Research en Innovatie Samenwerking (Team IRIS). Zo verhoogt u de kans op een succesvolle deelname aan Horizon 2020 en/of EIT.

Publicaties en missies

In bijgaand overzicht ziet u alle publicaties die wij aanbieden over Internationale innovaties. U kunt filteren op publicatiesoort, sector, subsidie of regeling en op land.

Ieder jaar vindt een groot aantal handelsmissies plaats. Via bijgaand overzicht ziet u alle geplande handelsmissies, zowel inkomend als uitgaand.

Meer informatie

Heeft u algemene vragen over het IA-netwerk? Neem dan contact op met:

Juri Roerink, coördinator Innovatie Attaché Netwerk
E: juri.roerink@rvo.nl

Volg het IA-netwerk via

Als alternatief voor de tabel kunt u de lijstweergave gebruiken.
Lijstweergave