Service menu right

Landbouwraden

Werkt u in de agrarische sector en heeft u internationale ambities? Het netwerk van landbouwraden ondersteunt u wereldwijd.

Het landbouwradennetwerk

De landbouwraden (LAN) werken op 49 Nederlandse ambassades en/of consulaten en bedienen ruim 70 landen. Ook zijn ze vertegenwoordigers voor Nederland bij internationale organisaties zoals de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties in Rome, de Europese Unie (EU) in Brussel en de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) in Parijs.

Wat doet het landbouwradennetwerk?

Het landbouwradennetwerk biedt de volgende diensten:

  • het vinden van marktinformatie op maat;
  • het verkrijgen van informatie over lokale wet- en regelgeving, waaronder de warenwet;
  • het oplossen van veterinaire en fytosanitaire handelsbelemmeringen;
  • het opstarten van agrarische projecten en ketenbeheer.

Regionaal netwerk

De landbouwraden hebben een uitstekend regionaal netwerk. Een agrarisch expert, de landbouwraad, leidt het kantoor. De landbouwraad krijgt assistentie van een lokale expert, de agricultural assistent. Hierdoor kunnen zij u snel de juiste informatie leveren of aan partners helpen om succesvol zaken te doen. 

Contacten met overheid

Het landbouwradennetwerk kan handelsbelemmeringen op hoog niveau binnen ministeries bespreekbaar maken en helpen oplossen. Afspraken tussen de Nederlandse en lokale overheid vertalen zij naar kansrijke projecten voor de Nederlandse agrosector.

Video over het werk van de Landbouwraden

Contact opnemen?

Meer weten over het werk van de landbouwraden, waar de landbouwraden werkzaam zijn en hoe u contact met hen kan opnemen? Informatie over de landbouwraden vindt u op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Publicaties LAN-netwerk

Bekijk de Agrospecials 100 jaar Landbouw Attaché Netwerk
Bekijk de publicaties over zuivel van het LAN-netwerk
Bekijk de publicaties over fruit van het LAN-netwerk
Bekijk de publicaties over agrarische innovaties van het LAN-netwerk

Meer informatie

Zoekt u algemene informatie over een land? Bekijk dan onze landeninformatie. Op de website agroberichtenbuitenland.nl vindt u nieuws, landeninformatie en andere relevante informatie van de landbouwraden.