Uitgaande handelsmissies

Heeft u internationale ambities en wilt u snel de juiste contacten leggen in een land? Ga dan mee op een handelsmissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze missies zijn vaak onder leiding van een bewindspersoon (economische missies).

Overzicht handelsmissies

Bent u benieuwd welke handelsmissies er op de planning staan? Bekijk ons overzicht met handelsmissies.

Voordelen handelsmissies

De overheid wil dat zowel grote als kleine bedrijven meegaan op handelsmissies. Ook als kleine ondernemer kunt u profiteren van de vele voordelen van een handelsmissie. Deelname aan een handelsmissie levert u in korte tijd veel voordelen op:

  • U ontmoet potentiële zakenpartners.
  • Uw internationale netwerk groeit.
  • U heeft beter zicht op marktkansen in een land.
  • U kunt kennis uitwisselen.
  • U vergroot de naamsbekendheid van uw bedrijf.
  • Wanneer bewindspersonen en diplomaten meegaan op missie, openen zij deuren die anders gesloten blijven. Ook kunnen ze handelsbelemmeringen aankaarten.

Hoe ziet een programma van een handelsmissie eruit?

Op het programma van een handelsmissie staan meestal:

  • individuele gesprekken met voor u geselecteerde potentiële buitenlandse zakenpartners en overheden;
  • interactieve sessies waarbij experts ingaan op zaken die relevant zijn voor uw onderneming en waarbij u potentiële zakenpartners ontmoet;
  • netwerkdiners waarbij u nieuwe contacten opdoet en bestaande banden aanhaalt;
  • netwerkevenementen waar u in een informele sfeer kennis opdoet en netwerkt met buitenlandse zakenpartners en overige missiedeelnemers.

Kosten

Deelname aan een handelsmissie onder leiding van een bewindspersoon kost € 950. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Bij handelsmissies zonder bewindspersoon varieert de prijs.

Praktijkverhalen en resultaten handelsmissies

Hoe beleven ondernemers een handelsmissie? Wat waren de verwachtingen vooraf en wat leverde de missie hen uiteindelijk op? Hebben zij nog tips voor andere internationale ondernemers? U leest het allemaal in de praktijkverhalen.

Wilt u meer weten over de resultaten van handelsmissies? Lees dan de Evaluatie internationale handelsmissies en krijg meer inzicht in de ervaringen van deelnemende bedrijven.

Missieboekjes

Voor elke uitgaande economische missie stelt RVO.nl een missieboekje samen. Dit Engelstalige boekje bevat informatie over de handelsbetrekkingen van Nederland met het betrokken land. Ook vindt u hierin de profielen van de deelnemende bedrijven en contactinformatie van de meereizende bewindspersonen en andere delegatieleden.

Bekijk de missieboekjes van de economische missies vanaf 2012.

Samenwerking

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en RVO.nl werken bij de organisatie van handelsmissies nauw samen met andere ministeries, het wereldwijde buitenlandnetwerk (waaronder ambassades en consulaten) en andere handelsbevorderende organisaties.

In samenwerking met het Dutch Trade and Investment Board (DTIB) zorgt het ministerie voor de reisagenda van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierin staan alle geplande en voorgenomen economische missies van de Rijksoverheid en decentrale overheden.

Service menu right