Service menu right

Internationale organisaties

Multilaterale banken en internationale organisaties besteden jaarlijks miljarden euro’s aan projecten in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Het Team Internationale Organisaties (TIO) helpt Nederlandse bedrijven om zich effectief voor te bereiden op het meedingen van tenders binnen deze projecten. Dit doet zij met hulp van haar netwerk binnen en buiten de overheid.

Zakendoen met multilaterale ontwikkelingsbanken

Bekijk de video en kom te weten wat RVO.nl en de multilaterale ontwikkelingsbanken voor u kunnen betekenen.

Kansrijke bedrijven

Bent u benieuwd of deze aanbestedingen en opdrachten interessant zijn voor uw bedrijf? Wilt u weten of er kansen zijn voor uw bedrijf bij de internationale organisaties? Bekijk dan onderstaande checklist.

 • U bent internationaal actief en opereert in ontwikkelingslanden of opkomende markten.
 • U bent actief in een of meerdere van de kansrijke sectoren: energie, water, maritiem, bouw (zoals harde infrastructuur), gezondheidszorg, afval, klimaatverandering, milieu, transport, logistiek, land- en tuinbouw.
 • U heeft eerder samengewerkt met lokale overheden in ontwikkelingslanden.
 • U heeft projecten uitgevoerd in consortia met een lokaal bedrijf en/of Nederlands bedrijf.

Hulp van RVO.nl

Het team Internationale Organisaties spreekt graag met u over uw ambities en de rol die wij als overheid kunnen vervullen. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

 • Advies of structurele begeleiding bij het voorsorteren op projecten die in de pijplijn zitten.
 • Introducties bij relevante contacten binnen een bank of internationale organisatie.
 • Organiseren van kansenseminars.
 • Organiseren van (netwerk)evenementen.
 • Organiseren van inkomende en uitgaande (handels)missies.

Instrumenten voor ondersteuning

Onderstaande instrumenten van RVO.nl zijn mogelijk ook interessant voor u.

 • DGGF - financiering voor Nederlandse ondernemers die willen investeren in of exporteren naar opkomende markten en ontwikkelingslanden.
 • DTIF - financiering voor (mkb-) ondernemers die willen investeren of exporteren naar een land dat geen ontwikkelingsland is.
 • DRIVE - ondersteuning voor infrastructurele projecten in lage-inkomens- en middeninkomenslanden.
 • D2B - ondersteunt buitenlandse overheden om ontwikkelingsrelevante, infrastructurele projecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.
 • DHI - subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten.
 • PIB - ondersteuning voor groepen bedrijven en kennisinstellingen die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden.