Internationale organisaties | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Internationale organisaties

10-06-2020

Multilaterale banken en internationale organisaties besteden jaarlijks miljarden euro's aan projecten in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Het Team Internationale Organisaties (TIO) helpt Nederlandse bedrijven zich effectief voor te bereiden op het meedingen van tenders binnen deze projecten. Dit doet zij met hulp van haar netwerk binnen en buiten de overheid.

Update coronacrisis

De komende periode zetten internationale organisaties miljarden dollars extra in voor de aanpak van de COVID-19-pandemie in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Deze budgetten gaan in de 1e fase naar direct noodzakelijke hulp, het versterken van de gezondheidszorg en het uitrollen van campagnes en protocollen voor 'social distancing'. Hier liggen ook kansen voor Nederlandse ondernemers in de gezondheidszorg. Tegelijk bieden zij financiële hulp aan overheden en lokale bedrijven om de economische gevolgen te beperken. Maar ook voor de wederopbouw in andere sectoren.

Gevraagde goederen en diensten

Er zijn verschillende programma's opgestart door de multilaterale banken om de gezondheidszorg te versterken. De programma's bestaan uit een combinatie van diensten en goederen, namelijk:

 • ondersteuning van het gezondheidssysteem, inclusief diagnose en registratie;
 • levering van apparatuur en hulpmiddelen. Bijvoorbeeld 'disposables', beademingsapparatuur en ambulances;
 • communicatie naar de bevolking en verbetering van preventieve gedragsveranderingen;
 • projectmanagement en evaluatie.
Daarnaast worden er programma’s opgestart voor economisch herstel. Dit zijn projecten in de cruciale infrastructuur, inrichting van de publieke ruimte, duurzame stedelijke ontwikkeling en mobiliteit.
 

Hieronder vindt u een kort overzicht van de programma's:

OrganisatieBedrag (in miljarden)ProgrammaWaarvoor
Wereldbank$ 160Operational Response to COVID-19Inzet projecten voor steun aan landen in verschillende werelddelen.
ADB$ 20COVID-19 Response PackageProgramma voor financiële steun aan landen in Azië.
AIIB$ 10AIIB COVID-19 Recovery FacilityProjecten in de gezondheidszorg, bredere infrastructuurprojecten en projecten in andere sectoren met hoge nood, zoals de maakindustrie en toevoerketens.
EC€ 16EU Global Response Team EuropeInzet financiële instrumenten en steun om sociale en economische impact van het coronavirus binnen Europa te verzachten. Daarnaast budget voor directe noodhulp en onderzoek.
EBRD€ 21Solidarity Package Team EuropeFinanciële steun aan haar mkb-klanten en aan noodzakelijke gemeentelijke infrastructuurprojecten binnen Europa.
EIB€ 5Team EuropeSteun aan meer dan 100 landen buiten de EU (Afrika, Oostelijke en Zuidelijke Nabuurschap, Westelijke Balkan, Azië en Latijns-Amerika).


Lees meer over deze programma's op onderstaande websites:

Zakendoen met multilaterale ontwikkelingsbanken

Bekijk de video en kom te weten wat RVO en de multilaterale ontwikkelingsbanken voor u kunnen betekenen.

Kansrijke bedrijven

Bent u benieuwd of deze aanbestedingen en opdrachten interessant zijn voor uw bedrijf? Wilt u weten of er kansen zijn voor uw bedrijf bij de internationale organisaties? Bekijk dan onderstaande checklist.

 • U bent internationaal actief en opereert in ontwikkelingslanden of opkomende markten.
 • U bent actief in een of meerdere van de kansrijke sectoren: energie, water, maritiem, bouw (zoals harde infrastructuur), gezondheidszorg, afval, klimaatverandering, milieu, transport, logistiek, land- en tuinbouw.
 • U heeft eerder samengewerkt met lokale overheden in ontwikkelingslanden.
 • U heeft projecten uitgevoerd in consortia met een lokaal bedrijf en/of Nederlands bedrijf.

Hulp van RVO

Het team Internationale Organisaties spreekt graag met u over uw ambities en de rol die wij als overheid kunnen vervullen. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

 • Advies of structurele begeleiding bij het voorsorteren op projecten die in de pijplijn zitten.
 • Introducties bij relevante contacten binnen een bank of internationale organisatie.
 • Organiseren van kansenseminars.
 • Organiseren van (netwerk)evenementen.
 • Organiseren van inkomende en uitgaande (handels)missies.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op via e-mail: tio@rvo.nl.

RVO-instrumenten voor ondersteuning

Onderstaande instrumenten van RVO zijn mogelijk ook interessant voor u.

 • DGGF - financiering voor Nederlandse ondernemers die willen investeren in of exporteren naar opkomende markten en ontwikkelingslanden.
 • DTIF - financiering voor (mkb-) ondernemers die willen investeren of exporteren naar een land dat geen ontwikkelingsland is.
 • DRIVE - ondersteuning voor infrastructurele projecten in lage-inkomens- en middeninkomenslanden.
 • D2B - ondersteunt buitenlandse overheden om ontwikkelingsrelevante, infrastructurele projecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.
 • DHI - subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten.
 • PIB - ondersteuning voor groepen bedrijven en kennisinstellingen die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.