Service menu right

Programma's Europese Unie (EU)

De Europese Unie (EU) investeert via de Europese Commissie (EC) miljarden euro's in projecten in ontwikkelingslanden en opkomende markten buiten Europa. Hier kunnen kansen liggen voor uw organisatie of bedrijf.

EU investeert buiten Europa

Via de Europese Commissie besteedt de EU een deel van haar budget aan hulpprogramma’s in landen buiten de EU. Het doel van deze programma’s is:

  • het verminderen en uiteindelijk uitbannen van armoede;
  • het bevorderen van duurzame ontwikkeling;
  • het behalen van de millenniumdoelstellingen.

DG DEVCO

Het Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO) van de Europese Commissie regelt via onder meer het European Development Fund (EDF) en het Development Cooperation Fund (DCI) de uitvoering van externe hulpprogramma's en de aanbesteding van opdrachten van EuropeAid. Het gaat om programma's en opdrachten in onder meer sub-Sahara Afrika, Azië, Latijns-Amerika en een aantal landen in het Midden-Oosten. Op de website van DG DEVCO vindt u informatie over hoe u in aanmerking kunt komen voor:

  • financiële ondersteuning vanuit het EU-budget voor hulpactiviteiten;
  • opdrachten in het kader van de Europese hulpprogramma’s.

DG NEAR

Het Directorate-Generale for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR) van de Europese Commissie regelt via o.a. het European Neighbourhood Instrumement (ENI) en het Instrument for Pre-Accession (IPA) de uitvoering van de externe hulpprogramma’s in de landen rond de EU (Noord Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten en de Balkan) die toewerken naar (toekomstige) toetreding of een nauwere economische en politieke samenwerking. U vindt er ook praktische informatie over procedures, voorwaarden en contracten.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *