Programma's Europese Unie (EU)

De Europese Unie (EU) investeert in landen en regio's binnen Europa en in landen buiten Europa. Ook besteedt de EU opdrachten en diensten aan voor eigen gebruik. Hier kunnen kansen liggen voor uw organisatie of bedrijf.

EU investeert binnen Europa

Voor investeringen in landen en regio’s binnen Europa, werkt de EU samen met bedrijven en organisaties via: Europese subsidies, openbare aanbestedingen en Europese structuur- en investeringsfondsen.

Europese subsidies

Wilt u een project opzetten? Dan kunt u gebruikmaken van verschillende Europese programma’s om subsidie aan te aanvragen.

Een project bestaat meestal uit 3 fasen: Onderzoek, Testen en demonstreren, en Uitrol of productie van uw projectidee. Soms kunt u voor een project eerst de ene subsidie aanvragen en daarna, in een volgende fase, weer een andere subsidie. In het volgende schema ziet u in welke fase van uw project u mogelijk in aanmerking komt voor welk programma.

Schema met de projectfasen Europese programma's

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is bij diverse Europese programma’s betrokken. Onze adviseurs geven u advies bij het schrijven van een projectvoorstel en helpen u bij het vinden van samenwerkingspartners. Zo heeft uw projectidee een grotere kans van slagen. Neem contact met ons op voor de volgende programma’s:

  • Horizon 2020: Wilt u onderzoek doen naar een innovatief onderwerp? Of dit eventueel testen in een pilot? Horizon 2020 heeft verschillende subprogramma’s, zodat u specifiek rond 1 thema kunt werken.
  • INTERREG: Binnen INTERREG kunt u terecht voor pilotstudies en demonstratieprojecten. RVO.nl is betrokken bij de INTERREG-programma’s voor Noordwest-Europa, Noordzee Regio en Europa.
  • LIFE: Dit is het Europese programma voor het verbeteren van natuur, klimaat en milieu. U kunt subsidie aanvragen voor pilots en demonstraties van innovatieve milieutechnologieën. Samenwerken met Europese partners is niet verplicht, al kan het natuurlijk wel een verrijking zijn voor het project.
  • CEF Transport - Dit programma is onderdeel van het Europese subsidieprogramma Connecting Europe Facility (CEF). CEF richt zich op de ontwikkeling van goede presterende, duurzame en efficiënte Europese netwerken op het gebied van transport (CEF Transport), energie (CEF Energy) en telecommunicatie (CEF Telecom). Alleen CEF Transport valt onder RVO.nl. Binnen dit programma kunt u grootschalige infrastructuurprojecten uitvoeren, maar ook studies met pilotactiviteiten opstarten als voorbereiding op grootschalige uitvoeringsprojecten.

Kijk ook voor informatie over Europese subsidies op de website van de Europese commissie.

Openbare aanbestedingen

Bekijk de lopende en aangekondigde EU-aanbestedingen, en vraag rechtstreeks online subsidie aan op de website van de Europese Commissie.

Europese structuur- en investeringsfondsen

De EU financiert ook projecten via structuur- en investeringsfondsen om de economische ontwikkeling in Europa te ondersteunen. Het doel is te investeren in: werkgelegenheid, een duurzame en gezonde Europese economie en het milieu. Denk bijvoorbeeld aan regionale ontwikkeling, plattelandsontwikkeling en verbetering van leefomstandigheden.

Heeft u een projectidee? Vraag rechtstreeks financiering aan via:

EU investeert buiten Europa

De Europese Commissie besteedt een deel van het EU-budget aan hulpprogramma’s in landen buiten de EU. Het doel van deze programma’s is:

  • het verminderen en uiteindelijk uitbannen van armoede;
  • het bevorderen van duurzame ontwikkeling;
  • het behalen van de millenniumdoelstellingen;
  • en voor een aantal landen het (toekomstig) toetreden tot de EU.

Het Directoraat-Generaal voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DG DEVCO) van de Europese Commissie regelt de uitvoering van externe hulpprogramma's en de aanbesteding van opdrachten. Op de website van DG DEVCO vindt u informatie over hoe u in aanmerking kunt komen voor:

  • financiële ondersteuning vanuit het EU-budget voor hulpactiviteiten;
  • opdrachten in het kader van de Europese hulpprogramma’s.
U vindt er ook praktische informatie over procedures, voorwaarden en contracten.

EU heeft aanbestedingen van EU-organisaties

De Europese Commissie en andere EU-instellingen verstrekken ieder jaar duizenden opdrachten voor diensten en goederen voor eigen gebruik. Denk aan auto's, meubilair, catering, koeriersdiensten, onderhoud van gebouwen of advies over beleid en regelgeving. Kijk op de EU-website bij aanbestedingen of er kansen liggen voor uw bedrijf.

Service menu right