Wereldbank

Meer artikelen
VN-gebouw New York met vlaggen

De Wereldbank verstrekt leningen, kredieten, garanties en technische assistentie aan ontwikkelingslanden en landen in transitie. Doel is de bestrijding van armoede.

De Wereldbank is het grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking wereldwijd. De organisatie is gevestigd in Washington. De projecten beslaan vrijwel alle economische sectoren en thema's, zoals institutionele ontwikkeling en rechtsontwikkeling, transport, water, landbouw en gezondheidszorg.

Onderdelen Wereldbank

De Wereldbank bestaat uit 2 onderdelen:

De IBRD en IDA maken samen deel uit van de Wereldbank Groep. Daartoe behoren ook nog:

Hoe kom ik in aanmerking voor projecten van de Wereldbank?

Op de website van de Wereldbank vindt u informatie over de aanbestedingsprocedure van de bank.

Actuele projecten en aanbestedingen

In een dossier op Netvibes verzamelen wij voor u actuele projecten en openbare aanbestedingen van internationale organisaties. De EBRD en de Wereldbank staan niet in dit dossier. Projecten en aanbestedingen van deze organisaties vindt u via:

Meer informatie

Heeft u concrete plannen voor projecten bij de Wereldbank, IFC of MIGA? Neem contact op met:

Private Sector Liaison Officer voor de Wereldbank Groep
E: wereldbank@rvo.nl

Service menu right