African Development Bank (AfDB)

De African Development Bank (AfDB) verstrekt leningen aan de regionale lidstaten voor projecten en programma's gericht op economische en sociale ontwikkeling.

De dienstverlening van de AfDB richt zich op verschillende sectoren en thema's, zoals landbouw, water, milieu, infrastructuur en klimaatverandering. De AfDB financiert ook steeds vaker de ontwikkeling van de particuliere sector. Bedrijven die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten gevestigd zijn in een van de regionale lidstaten.

De AfDB heeft 77 lidstaten: 53 regionale leden en 24 niet-regionale leden, waaronder Nederland. De bank is opgericht in 1963 en het hoofdkantoor staat in Abidjan.

Onderdelen AfDB

Hoe kom ik in aanmerking voor projecten van de AfDB?

De Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB) gebruikt meerdere aanbestedingsmethoden. De manier van aanbesteden staat in het projectvoorstel (appraisal report) van een project. Meestal gebruikt de AfDB de methode van 'international competitive bidding' (ICB). Deze methode is vergelijkbaar met de openbare aanbestedingsprocedures van nationale overheden. Lees meer over de aanbestedingsprocedures in het document AfDB Procurement Procedures - Good and Consultancy.

Elke aanbesteding wordt gepubliceerd in ten minste 1 lokale krant en in de publicatie Development Business van de Verenigde Naties.

De organisaties in het ontvangende land die het project uitvoeren, bepalen zelf welk bedrijf de order krijgt. Ze sluiten ook de contracten af met de bedrijven. De AfDB controleert alleen of de procedures goed zijn nageleefd. Officiële onderhandelingen vinden plaats tussen de AfDB en de lener.

Voorwaarden deelname

De voorwaarden om deel te nemen aan projecten en aanbestedingen vindt u in de richtlijnen voor consultants, aannemers en leveranciers. Een belangrijke voorwaarde is dat uw bedrijf gevestigd moet zijn in een lidstaat van de bank. Als het gaat om goederen, moeten deze van oorsprong uit een van de lidstaten zijn.

Bent u consultant en wilt u in aanmerking komen voor projecten? Dan moet u zich registreren bij de AfDB via het systeem van Consultancy Services (DACON).

Wilt u samenwerken met de AfDB op het gebied van particuliere sectorontwikkeling? Dan moet u een haalbaarheidsstudie en een businessplan voorleggen.

Actuele projecten en aanbestedingen

In een dossier op Netvibes verzamelen wij voor u actuele projecten en openbare aanbestedingen van internationale organisaties. De EBRD en de Wereldbank staan niet in dit dossier. Projecten en aanbestedingen van deze organisaties vindt u via:

Service menu right