Asian Development Bank (ADB)

De Asian Development Bank (ADB) verstrekt leningen en schenkingen aan 38 ontwikkelingslanden (Developing Member Countries, DMC). Het grootste gedeelte van de financiering betreft leningen aan overheden van de ontvangende landen.

De ADB richt zich op verschillende sectoren en thema's. De belangrijkste zijn: transport en communicatie, sociale infrastructuur (gezondheidszorg, onderwijs, watervoorziening), energie en financiële diensten.

Organisatie

De ADB heeft 67 leden. Hiervan zijn er 48 afkomstig uit de regio Azië en de Pacific. Daarbij zitten ook landen uit de voormalige Sovjet-Unie. De overige 19 leden, waaronder Nederland, zijn niet-regionale leden. De bank is opgericht in 1966.

Het hoofdkantoor van de ADB is gevestigd in de Filipijnse hoofdstad Manilla. De Europese vertegenwoordiging zit in Frankfurt. De bank heeft vertegenwoordigingen in Tokio en Washington en 23 lokale kantoren in verschillende landen.

Hoe kom ik in aanmerking voor projecten van de ADB?

Leningen van de ADB worden vooral ingezet voor de aankoop van goederen, werken en diensten (in veel gevallen consultancy). De uitvoerende (overheids)organisatie in het ontvangende land doet de aanbesteding van deze projecten.

Bij schenkingen voor technische assistentie (TA) gaat het voornamelijk om consultancy. De ADB doet de aanbestedingen voor TA zelf. Is uw bedrijf betrokken bij consultancy in de voorfase van een project, dan leidt dat in veel gevallen tot verdere betrokkenheid (supervisie, monitoring) bij de uitvoering van het project. Deze TA-activiteiten zijn daarom belangrijk en vaak winstgevend.

U doorloopt 4 fasen als u een project van de ADB wilt binnenhalen:

  • U dient een Expression of Interest (EOI) in.
  • U wordt uitgekozen in een preselectie.
  • U dient een offerte in.
  • Wordt u op basis van uw offerte en eerder verstrekte informatie uitgekozen, dan onderhandelt u over het contract met de ADB.

Voorwaarden

De voorwaarden om mee te doen met projecten en aanbestedingen van de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) staan in de Guidelines on the Use of Consultants en de Procurement Guidelines.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Als u inschrijft op een aanbesteding, moet u gevestigd zijn in 1 van de lidstaten van de ADB.
  • Als consultant moet u zich registreren bij de ADB om mee te kunnen doen met TA-projecten (Technische Assistentie). Dit kan in het ADB Consultant Management System. Let op: actualiseer uw registratie elk jaar en noem hierbij de specifieke sectoren waar uw bedrijf sterk in is.

Actuele projecten en aanbestedingen

In een dossier op Netvibes verzamelen wij voor u actuele projecten en openbare aanbestedingen van internationale organisaties. De EBRD en de Wereldbank staan niet in dit dossier. Projecten en aanbestedingen van deze organisaties vindt u via:

Service menu right