Europese Unie

De Europese Unie (EU) investeert in landen en regio's binnen Europa (interne programma’s), maar ook in landen buiten Europa (externe programma’s).

Daarnaast besteedt de EU ook opdrachten en diensten aan voor eigen gebruik.

Interne programma’s

Voor investeringen in landen en regio’s binnen Europa werkt de EU samen met bedrijven en organisaties. Dit gebeurt in de vorm van:

De EU financiert ook projecten vanuit structuur en –investeringsfondsen. Bijvoorbeeld voor regionale ontwikkeling, plattelandsontwikkeling en verbetering van leefomstandigheden.

Hoe kom ik in aanmerking voor subsidie, financiering of opdrachten?

Op de website van de Europese Commissie vindt u informatie over aanvraagprocedures  voor subsidie, financiering of opdrachten.

Externe programma’s

De Europese Commissie besteedt een deel van het EU-budget aan hulpprogramma’s in landen buiten de EU. Doel van deze programma’s is het verminderen en uiteindelijk uitbannen van armoede, duurzame ontwikkeling, het behalen van de millenniumdoelstellingen en voor een aantal landen het (toekomstig) toetreden tot de EU.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van externe hulpprogramma's en de aanbesteding van opdrachten ligt bij het  Directoraat-Generaal (DG) voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DG DEVCO). Dit doet de DG DEVCO ook voor programma's van onder andere het Directoraat-Generaal Nabuurschap en Toetredingsonderhandelingen (DG NEAR).

Op de website van DG DEVCO vindt u informatie over hoe u in aanmerking kunt komen voor:

  • Financiële ondersteuning vanuit het EU-budget voor hulpactiviteiten.
  • Opdrachten in het kader van de Europese hulpprogramma’s.

U vindt er ook praktische informatie over procedures, voorwaarden, contracten en meer.

Aanbestedingen en opdrachten voor EU-organisaties

De Europese Commissie verstrekt ieder jaar duizenden opdrachten voor eigen gebruik. Daar liggen kansen voor allerlei bedrijven.

De Europese Commissie en de andere instellingen van de EU hebben de meest uiteenlopende goederen en diensten nodig. Denk aan auto's, meubilair, catering, koeriersdiensten en kantoormateriaal. Maar ook aan onderhoud van gebouwen of advies over beleid en regelgeving. Deze opdrachten worden uitgezet via aanbestedingen.

Service menu right