Inter-American Development Bank (IADB)

De Inter-American Development Bank (IADB) stimuleert de economische en sociale ontwikkeling in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied met leningen, subsidies, garanties en investeringen.

De Inter-American Development Bank is actief in vrijwel alle economische sectoren. De bank verstrekt leningen rechtstreeks aan de private sector.

De IADB heeft 48 lidstaten, waarvan 26 lenende landen. Nederland is niet-lenend lid. Het hoofdkantoor is gevestigd in Washington. De bank is opgericht in 1959.

Onderdelen IADB

De IADB maakt deel uit van de IADB-groep. Hiertoe behoren ook:

  • De Inter-American Investment Corporation (IIC) bevordert de economische ontwikkeling in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied. Dit gebeurt met projectfinanciering en technische assistentie aan het mkb. De IIC-financiering staat open voor alle sectoren, maar wordt vooral ingezet voor landbouw, financiële dienstverlening, onderwijs, gezondheidszorg en toerisme. De IIC verschaft kredieten aan bedrijven die hun projecten niet (volledig) kunnen financieren via commerciële banken of andere kapitaalverstrekkers. De IIC financiert maximaal 50% van het investeringsproject. Het gaat hierbij om bedragen tussen de 2 en 15 miljoen US dollar.
  • Het Multilateral Investment Fund (MIF) stimuleert hervormingen en de ontwikkeling van de private sector in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, vooral micro- en mkb-ontwikkeling.

Hoe kom ik in aanmerking voor projecten van de IADB?

De IADB huurt consultants in voor assistentie bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van projecten. Als Nederlands bedrijf kunt u inschrijven op openbare aanbestedingen voor de levering van goederen, diensten en werken.

Enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor projecten van de IADB:

  • Het bedrijf moet gevestigd zijn in een van de lidstaten van de IADB.
  • Het bedrijf mag slechts één offerte indienen per contract. Ook mag een bedrijf niet als onderaannemer deelnemen aan meerdere offertes per contract.
  • Het bedrijf mag niet betrokken zijn bij verschillende fases van een project. Een onderneming mag bijvoorbeeld geen offerte uitbrengen als de consultancyafdeling van hetzelfde bedrijf bij de projectvoorbereiding betrokken is geweest.
  • De aanbestedende dienst, of bedrijven die formeel verbonden zijn aan de aanbestedende dienst, zijn uitgesloten van deelname.
Lees meer over de aanbestedingsprocedure in het document IADB - Procurement procedures (Goods & Consultancy) bij Download onderaan deze pagina.

Actuele projecten en aanbestedingen

In een dossier op Netvibes verzamelen wij voor u actuele projecten en openbare aanbestedingen van internationale organisaties. De EBRD en de Wereldbank staan niet in dit dossier. Projecten en aanbestedingen van deze organisaties vindt u via:

Service menu right