Verenigde Naties (VN)

De Verenigde Naties (VN) richten zich op 4 hoofddoelen. Hiervoor zetten alle organisaties binnen de VN zich in.

De 4 hoofddoelen van de Verenigde Naties zijn:

  • vrede in de hele wereld;
  • ontwikkelen van goede relaties tussen naties;
  • de levensstandaard van armen verbeteren, honger, ziekten en analfabetisme uitbannen en respect voor ieders rechten en vrijheden bevorderen;
  • focuspunt zijn voor de naties die deze doelen gezamenlijk nastreven.

6 hoofdorganen

De VN bestaan uit 6 hoofdorganen:

  1. Algemene Vergadering
  2. Veiligheidsraad
  3. Economische en Sociale Raad
  4. Trustschapsraad
  5. Secretariaat
  6. Internationaal Gerechtshof

Verder bestaat het VN-systeem uit ongeveer 95 commissies en gespecialiseerde organisaties. Deze organisaties verschillen in omvang en structuur en hebben een eigen vakgebied met bijbehorend mandaat.

De hoofdorganen en het secretariaat van de VN vallen onder het reguliere budget dat de Algemene Vergadering goedkeurt. De andere organisaties hebben een eigen budget of worden gefinancierd uit vrijwillige bijdragen van de lidstaten.

Van de VN zijn 193 landen lid. Het hoofdkantoor van de VN is in New York. Er zijn deelhoofdkantoren in Genève, Wenen en Nairobi.

Hoe kom ik in aanmerking voor projecten van de Verenigde Naties?

De VN kopen jaarlijks voor ongeveer 14 miljard dollar in via aanbestedingen. U vindt 90% van alle aanbestedingen van VN-organisaties op de website Global Marketplace. Het gaat om uiteenlopende producten en diensten, variërend van een ziekenhuis tot pantservoertuigen, en van potloden tot generatoren.

Nederlandse bedrijven leveren per jaar voor een waarde van ongeveer $ 150 miljoen aan de VN. Er liggen uitgebreide kansen voor bedrijven om meer te leveren.

Actuele projecten en aanbestedingen

In een dossier op Netvibes verzamelen wij voor u actuele projecten en openbare aanbestedingen van internationale organisaties. De EBRD en de Wereldbank staan niet in dit dossier. Projecten en aanbestedingen van deze organisaties vindt u via:

Service menu right