Wereldbank

De Wereldbank verstrekt leningen, kredieten, garanties en technische assistentie aan ontwikkelingslanden en landen in transitie. Doel is de bestrijding van armoede.

De Wereldbank is het grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking wereldwijd. De organisatie is gevestigd in Washington. De projecten beslaan vrijwel alle economische sectoren en thema's, zoals institutionele ontwikkeling en rechtsontwikkeling, transport, water, landbouw en gezondheidszorg.

  Onderdelen Wereldbank

  De Wereldbank bestaat uit 2 onderdelen:

  De IBRD en IDA maken samen deel uit van de Wereldbank Groep. Daartoe behoren ook nog:

  Hoe kom ik in aanmerking voor projecten van de Wereldbank?

  Op de website van de Wereldbank vindt u informatie over de aanbestedingsprocedure van de bank.

  Actuele Projecten en Aanbestedingen

  Meer informatie

  Heeft u concrete plannen voor projecten bij de Wereldbank, IFC of MIGA? Neem contact op met:

  Private Sector Liaison Officer voor de Wereldbank Groep
  E: wereldbank@rvo.nl

  Service menu right