Service menu right

Kennisinstellingen met internationale waterambities

Kennisinstellingen kunnen internationaal veel betekenen voor de watersector. Wilt u onderzoek doen in het buitenland op watergebied, een nieuwe uitvinding testen,  een haalbaarheidsstudie uitvoeren of samenwerken met bedrijven en ngo’s in het buitenland? Bekijk de verschillende mogelijkheden voor kennisinstellingen.

Kennis en informatie

Partners voor Water

Bij Partners voor Water vindt u onder meer informatie over de Internationale Water Ambitie (IWA), de basis voor een alomvattende, gezamenlijke en internationale aanpak van de waterproblematiek. Kennisinstellingen zijn nodig bij die aanpak.

Europa

Voor informatie over de watersector in Europa neemt u contact op met het Enterprise Europe Network.

Wereldwijde uitdagingen

Wilt u met uw bedrijf bijdragen aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen op het gebied van water? Kijk dan op:

Financiering

Bekijk welke financieringsmogelijkheden er zijn voor kennisinstellingen die internationaal actief (willen) zijn op het gebied van water.

Netwerken en contacten

Landenplatforms van NWP

Op de website van Netherlands Water Partnership (NWP) vindt u, in het kader van het Partners voor Water programma, landenplatforms voor een aantal landen. NWP brengt op deze manier Nederlandse partijen met interesse in een bepaald land bij elkaar. Ook biedt het NWP u de mogelijkheid om een-op-een advies te krijgen van een ervaren mkb-wateradviseur.

WaterAlliance

De Water Alliance is een uniek samenwerkingsverband tussen de overheid, kennisinstellingen én het bedrijfsleven. De nadruk ligt op het bedrijfsleven in de innovatieve en duurzame watertechnologie die wereldwijd vermarkt kan worden.

VP Delta

Het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water is een samenwerkingsverband van de TU Delft, de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter en verschillende partners uit het deltacluster.

Envaqua

Envaqua is de branchevereniging voor ondernemingen uit de sector water- en milieutechnologieën.

Belangenbehartiging

Bekijk wat de overheid voor u betekenen op het gebied van belangenbeharting in het buitenland.