Duurzame WOZ-waarde

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

De WOZ-waarde wordt onder andere ingezet voor het bepalen van de hoogte van verschillende belastingen en heffingen. Binnen de huidige wetgeving moet de WOZ-waarde marktconform worden vastgesteld en kent deze alleen een financieel-economische waarde. Een wetswijziging is nodig om een duurzame WOZ-waarde mogelijk te maken en zo duurzame onroerendezaak-eigenaren te kunnen belonen met een belastingvoordeel.

Let op: Ook al is dit instrument nog niet mogelijk binnen de huidige wet- en regelgeving, we nemen deze constructie toch graag op vanwege de creatieve werking en om u te inspireren.

Werking

De WOZ-waarde vormt de basis voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting. Verschillende waterschappen en gemeenten gebruiken de WOZ waarde als heffingsgrondslag voor de waterschapsbelasting en de rioolheffing. De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) geeft aan dat de WOZ-waarde marktconform bepaald moet worden. Belastingen en heffingen die de WOZ-waarde als heffingsmaatstaf hebben, differentiëren dus op basis van de financiële waarde van een perceel. Gemiddeld genomen speelt dat hoe groter een perceel is, hoe meer het waard is. Deze differentiatie houdt nog geen rekening met de mate van duurzaamheid of klimaatbestendigheid van een perceel.

Als er een duurzame WOZ-waarde zou worden ontwikkeld die dan in plaats van de financiële waarde als heffingsmaatstaf gebruikt kan worden, zou dit ertoe leiden dat er voor ‘duurzamere’ percelen minder belasting betaald hoeft te worden. Deze duurzame WOZ-waarde kan bijvoorbeeld de energie- en/of waterprestatie van een gebouw meenemen. Om dit mogelijk te maken is op nationaal niveau een wetswijziging nodig.

Meer informatie?

Rapport Hemelwater belasten of belonen?, zie hoofdstuk 6

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?