Impulsregeling klimaatadaptatie

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via deze regeling kunnen ze per werkregio een bijdrage van het Rijk aanvragen voor de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen.

Werking

Via de Impulsregeling klimaatadaptatie stelt het Rijk €200 miljoen beschikbaar aan de werkregio’s voor het uitvoeren van klimaatadaptatiemaatregelen die de kwetsbaarheid van gebieden voor wateroverlast, droogte of de gevolgen van overstromingen verminderen. Het maximumbedrag waarop aanspraak gemaakt kan worden, hangt af van inwoneraantal en oppervlakte en verschilt daarmee per werkregio. De werkregio’s kunnen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 een bijdrage van het Rijk aanvragen. Ze hoeven dan niet in één keer een aanvraag te doen voor het hele maatregelpakket, maar kunnen de aanvraag verdelen over maximaal drie jaar. Daarbij kunnen ze één keer per jaar een bijdrage aanvragen, totdat het maximumbudget van de werkregio bereikt is. In 2027 moet de uitvoering van de maatregelpakketten klaar zijn.

Verder geldt dat het Rijk maximaal een derde van de kosten voor een maatregelpakket bijdraagt. Deze kosten betreffen alleen de kosten voor de realisatie (niet voor de voorbereidings- of onderzoeksfase). De Rijksbijdrage kan gebruikt worden om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren, om al geplande ruimtelijke maatregelen uit te breiden met adaptatiemaatregelen, of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken. De decentrale overheden in de werkregio maken onderling afspraken over hoe ze de overige twee derde financieren.

Meer informatie?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?