Kostprijsberekening bij import

Gepubliceerd op:
28 juli 2021

Om de verkoopprijs te bepalen moet u weten wat de import van een product kost. Een kostprijsberekening maakt dit duidelijk. Kijk hoe u de kostprijs berekent.

Wat is een goede verkoopprijs?

In Thailand kocht u boeddhabeeldjes in voor omgerekend € 1 per stuk. Maar hoe bepaalt u een goede verkoopprijs? Een kostprijsberekening maakt duidelijk welke kosten u maakt om het product naar Nederland te halen en wat u moet vragen om er ook nog iets aan te verdienen.

Waarom maakt u een kostprijsberekening?

Gaat u importeren dan heeft u waarschijnlijk al een idee aan wie u uw producten wil verkopen. Maar om prijsafspraken te maken, moet u wel inzicht hebben in uw kosten. Bijvoorbeeld voor opslag in een magazijn of voor een transportverzekering. Zo rekent u een goede prijs, die al uw kosten dekt.

Hoe berekent u de kostprijs?

In een kostprijs zitten directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn kosten die direct bij het product horen, zoals de inkoopprijs, kosten voor transport en invoerrechten. Bij indirecte kosten horen ook uw vaste bedrijfskosten, zoals reclamebudget, reiskosten en het salaris voor een personeelslid. Als u dit berekent, heeft u een integrale kostprijsberekening.

Kostprijsberekening: een simpele vuistregel?

Helaas komt u niet weg met een simpel rekensommetje. Welke kosten u maakt, verschilt per land en per product. Importeert u bijvoorbeeld producten uit en vervaardigd in Indonesië? Dan zijn de invoerrechten vaak lager dan bij import van producten uit China. En als u producten met een verhoogd veiligheidsrisico op de Europese markt wilt brengen, dan krijgt u te maken met keuringskosten voor productveiligheid.

Voorbeeld kostprijsberekening

Stel: u koopt elke 2 maanden 500 vogelkooien in China. Wat zijn uw kosten en wat is een goede verkoopprijs om er zelf ook iets aan over te houden?

Directe kostprijsberekening
Aankoop 500 vogelkooien in China à € 20,- 

€ 10.000

Kosten zeetransport

 € 1.000

Kosten verzekering

€ 150

Douanewaarde

€ 11.150

Invoerrecht 2,7%

€ 301,05

Inkoopwaarde

 € 11.451,05

Inkoopkosten per kooi (€ 11.451,05/500) 

€ 22,90

Verkoopprijs per kooi

€ 42,60

Winst per kooi 

€ 19,70

Totale bruto winst(500 kooien à € 19,70)

 € 9.850

In dit voorbeeld is nog geen rekening gehouden met de vaste bedrijfslasten per jaar: huur opslagruimte, autokosten, telefoonkosten, bedrijfsverzekering, gas, water en licht, ondernemersinkomen en rente op leningen. De btw is niet meegenomen in de berekeningen. Bij een totale verkoop van 3.000 kooien berekent u de indirecte kosten als volgt:

Vaste lasten per jaar € 61.800,-

Indirecte kosten per kooi € 61.800,- / 3.000 = € 20,60

Integrale kostprijsberekening
Inkoopkosten per kooi

€ 22,90

Indirecte kosten per kooi 

€ 20,60

Integrale kostprijs per kooi 

€ 43,50

Winstmarge per kooi 

€ 19,70

Totale winst 500 kooien à € 19,70 € 9.850
Verkoopprijs per kooi 

€ 63,20

Om de juiste verkoopprijs te berekenen, gaat u bij voorkeur uit van een kostprijs waarin u alles meeneemt (directe en indirecte kosten). Dit voorkomt teleurstellingen.

Bent u tevreden over deze pagina?