Zakelijke kansen in Oekraïne

Gepubliceerd op:
16 juli 2012
Laatst gecontroleerd op:
17 november 2021

De economie van Oekraïne biedt kansen in verschillende sectoren, waaronder gezondheidszorg, afvalbeheer en landbouw. Waar liggen de beste kansen voor u?

Deze informatie is met zorg samengesteld, maar gaat niet in op de impact van de oorlog in Oekraïne. De Russische inval in Oekraïne heeft invloed op het zakendoen in Rusland en Oekraïne. Via het Sanctieloket vindt u alle informatie.

De Oekraïense markt wordt steeds aantrekkelijker voor buitenlandse handel en investeringen. Dit komt onder andere door DCFTA, het economische deel van de associatieovereenkomst die de EU met Oekraïne heeft gesloten. Daarnaast staan veel Oekraïense ondernemers open voor buitenlandse knowhow.

Op deze pagina staan enkele kansrijke sectoren uitgelicht. Staat uw sector er niet bij? Neem dan contact op met ons. Onze adviseurs kunnen u helpen met het verkennen van de markt en het vinden van kansen en zakenpartners. Samen met ons netwerk in het buitenland helpen we u op weg in Oekraïne.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg in Oekraïne is toe aan modernisering. De overheid voert daarom hervormingen door. Die moeten ervoor zorgen dat buitenlandse investeerders gemakkelijker toegang krijgen tot de sector, er meer transparantie komt en nieuwe technologieën geïntroduceerd worden. Dit biedt kansen voor Nederlandse ondernemers op het gebied van:

 • advies, vooral voor gezondheidsfinanciering, primaire gezondheidszorg, volksgezondheid en medische infrastructuur;
 • levering van medische producten aan de private sector;
 • tandheelkunde;
 • e-Health, waaronder registratiesystemen voor patiënten, dataverzameling, -verwerking en -beveiliging;
 • medisch onderwijs.

Invloed van corona

De coronapandemie bracht in 2020 veel teweeg in de Oekraïense gezondheidszorg. Geplande hervormingen werden deels teruggedraaid om medisch personeel in dienst te houden. Ook maakte de overheid extra budget vrij voor ziekenhuizen, zowel voor 2020 als voor 2021.

Volgens onderzoeksbureau Fitch is er door corona meer vraag naar medische apparatuur in Oekraïne. Na de pandemie verdwijnt deze vraag waarschijnlijk weer. Toch verwacht Fitch dat de markt voor medicijnen en medische apparatuur op de lange termijn groeit. Dit komt vooral doordat de Oekraïense munt hryvnia waarschijnlijk in waarde stijgt ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Meer weten?

Download het rapport hieronder. Dit gaat dieper in op de kansen in de Oekraïense gezondheidszorg.

Afvalbeheer

In vergelijking met de EU doet Oekraïne het minder goed op het gebied van afvalbeheer. In navolging van EU-landen heeft de Oekraïense regering dan ook een National Waste Strategy 2030 opgezet. Deze richt zich op meer recycling, minder vuilstortplaatsen en beter georganiseerde vuilnisophaaldiensten. Dit levert veel kansen op voor Nederlandse bedrijven die actief zijn op het vlak van:

 • afvalinzameling en -sortering;
 • biologisch afbreekbaar afval;
 • compostering en vergisting van afval;
 • terugwinning van brandstoffen;
 • afvalverbranding;
 • stortgaswinning;
 • adviesdiensten.

Invloed van corona

Net als in veel andere landen, zorgt het coronavirus in Oekraïne voor extra afval. Hotels produceren minder afval, huishoudens juist meer. Zij gooien veel mondkapjes en plastic handschoenen weg. Dit is een extra uitdaging voor afvalbeheer in Oekraïne.

Positief was het 'Klimaatpakket voor een duurzame economie' dat de EU in oktober 2020 aan Oekraïne aanbood. Een deel van dit steunpakket is voor afvalbeheer. Hiermee kan de Oekraïense economie op een duurzamere manier herstellen van de coronacrisis.

Toch vertraagt de crisis ook eerder opgestelde plannen in Oekraïne, zoals het EU4Environment-werkplan. Lees er meer over in het Final EU4Environment work plan for 2019-2022: Ukraine (pdf) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Meer weten?

Het rapport hieronder zet de zakelijke kansen in afvalbeheer in Oekraïne uiteen in concrete punten. Ook vindt u hierin uitgebreide achtergrondinformatie.

Landbouw

Oekraïne heeft de ambitie om weer de 'graanschuur van Europa' te worden. Met veel vruchtbare grond en een gunstige ligging zijn er zelfs mogelijkheden voor het land om op wereldniveau te exporteren. Er is genoeg ruimte voor groei in de Oekraïense landbouw, hoewel hiervoor hervorming van beleid en infrastructuur nodig is. Er zijn onder meer kansen op het gebied van:

 • eiwitgewassen, onder meer als grondstof voor vleesvervangers;
 • aardappelteelt;
 • teelt, verwerking en conservering van groenten en fruit (waaronder bessen);
 • zuivelproductie- en verwerking;
 • sierteelt;
 • bio-energie;
 • biologische landbouw.

Daarnaast vergroten Nederlandse ondernemers hun kansen als zij met hun producten of diensten de Oekraïense landbouw helpen om efficiënter en duurzamer te worden. Verder lezen? Bij de Nederlandse landbouwraad in Oekraïne vindt u nieuws en actuele informatie over deze sector.

Invloed van corona

De coronacrisis heeft een wisselende invloed op de Oekraïense landbouw. Door een veel lagere vraag vanuit het buitenland, kelderde de export van groente en fruit. In februari - juni 2020 werd er 43% minder uitgevoerd dan in dezelfde periode in 2019. Vervoer liep vertraging op, wat het transport van deze kort houdbare producten beperkte.

Voor andere producten was er juist groei te zien. Zo steeg de export van zonnebloemolie (+44%) en graan (+28%) in april 2020 vergeleken met dezelfde maand in 2019. Positief was ook het steunpakket dat de EU en Oekraïne ondertekenden op 13 juli 2020. Hierin is € 25 miljoen opzij gezet voor landbouw en de ontwikkeling van kleine boerderijen.

Marktrapport precisielandbouw

In opdracht van RVO en de Nederlandse Landbouwraad in Kyiv heeft de Ukrainian Agribusiness Club (UCAB) in 2021 een studie uitgevoerd naar de precisielandbouw in Oekraïne. Wat zijn de recente ontwikkelingen en welke kansen bieden die aan Nederlandse bedrijven?

Lees de samenvatting of vraag het rapport direct aan

Tuinbouw: vergroenen van steden

In Oekraïne zijn de overheid en bedrijven steeds meer geïnteresseerd in het behouden en nieuw inrichten van groene plekken in de stad. Nederlandse bedrijven leveren al veel materiaal voor deze groenprojecten. Hun sterke marktpositie in onder meer ontwerp, architectuur, groeitechnologie en complexe projecten laat zien dat Oekraïne openstaat voor Nederlandse handel. Hierbij levert samenwerken met plaatselijke bedrijven en overheidsinstellingen veel voordeel op.

Er liggen duidelijke kansen in het leveren van:

 • meerjarige planten en siergrassen;
 • laanbomen en heggen;
 • irrigatietechnologie;
 • technologie voor dak- en verticale beplanting.

Meer weten?

Download het rapport over vergroenen van steden in Oekraïne hieronder. Ook bekijken van het webinar over dit rapport (YouTube) van februari 2021, kan handig zijn. Hierin lichten de onderzoekers het rapport toe. U hoort ook hoe u het beste kunt samenwerken in deze sector en hoe de Nederlandse overheid hierbij kan helpen.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

Bekijk ook subsidies, leningen, aanbestedingen op de website van de Europese Commissie en internationale organisaties op RVO.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf, zodat u over de grens uw vleugels uit kunt slaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen graag met adviseren welke financiering bij u past, ook buiten RVO.

Marktrapporten

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades en landbouwraden publiceren wij marktrapporten over kansrijke sectoren in Oekraïne. Hieronder vindt u een selectie van rapporten over de belangrijkste sectoren. De volledige lijst van marktrapporten vindt u in onze bibliotheek.

Op internationaalondernemen.nl vindt u ook regelmatig relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook particuliere partijen hier interessante marktrapporten.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?