Handelscontracten Polen

Gepubliceerd op:
5 oktober 2010
Laatst gecontroleerd op:
20 mei 2020

Conflicten met buitenlandse klanten of leveranciers zijn vervelend. Bijvoorbeeld als uw klant klachten heeft over de levertijd van uw product. Of als uw leverancier zijn afspraken niet nakomt. Met een contract kunt u terugvallen op afspraken die u met uw klant of leverancier heeft gemaakt.

Contracten zijn niet verplicht, maar wel handig. Op Ondernemersplein vindt u meer informatie over de inhoud van een internationaal contract.

Internationale modelcontracten

Bij de International Chamber of Commerce Nederland (ICC Nederland) kunt u verschillende Engelstalige modelcontracten bestellen. Deze helpen u bij het internationaal zakendoen. Regelmatig organiseert ICC Nederland seminars en trainingen over internationaal contracteren.

Contract met Poolse handelsagent

De Poolse wetgeving stelt geen bijzondere eisen aan het opstellen van een agentencontract. Partijen zijn dus redelijk vrij om samen de tekst vast te stellen. Samen met uw handelsagent kiest u of u het contract naar Pools of Nederlands recht opstelt. Voordat u het contract tekent, is wel altijd verstandig om goed advies in te winnen. Laat u bijstaan door een jurist die het Poolse recht goed kent.

Wilt u meer weten? Commerciële dienstverleners bieden praktische informatie over contracten met handelsagenten in Polen. Bijvoorbeeld:

  • Lexology: deze uitgebreide Q&A geeft informatie over onder meer wetgeving, het beëindigen van een contract en mogelijke beperkingen.
  • Fox Williams: dit beknopte overzicht bevat kenmerken van agentencontracten in Polen.

Officiële wetgeving

Op de website EUR-Lex vindt u de Europese Richtlijn over zelfstandige handelsagenten. In Polen is deze richtlijn nationale wetgeving, zoals te lezen in het Burgerlijk Wetboek van Polen op de website van de Poolse overheid. Deze teksten zijn tot nu toe alleen in het Pools beschikbaar. Laat u dan ook bijstaan door een specialist.

In de officiële teksten zijn de basisregels vastgelegd voor het opstellen van contracten, waaronder een contract met een handelsagent. Het gaat om de volgende artikelen:

  • De artikelen 758 – 764 gaan specifiek over contracten met agenten.
  • De artikelen 353 – 534 gaan over zakelijke relaties op basis van contracten.

Arbitrage

In het handelscontract kunt u ook afspraken opnemen over arbitrage en het oplossen van conflicten. Er zijn geen bijzondere regels voor arbitrage in Polen. Voorbeelden van veelgebruikte organisaties om grote zakelijke conflicten op te lossen zijn:

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over handelscontracten in Polen? Neem dan contact met ons op. Onze regio-experts helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?