Uitzondering inreisverbod onderzoekers

Gepubliceerd op:
6 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2022

Vanaf 22 september 2021 mag een volledig gevaccineerde onderzoeker naar Nederland reizen, zonder dat daarvoor een verzoek tot uitzondering op het inreisverbod nodig is.

Voor een niet (of niet met erkend vaccin) gevaccineerde onderzoeker uit een land met een inreisverbod moet wél een verzoek tot uitzondering op het inreisverbod worden ingediend. Daarnaast moet de reis van deze onderzoeker aantoonbaar urgent zijn en moet fysieke aanwezigheid in Nederland voor het onderzoek noodzakelijk zijn.

De organisatie die een niet gevaccineerde onderzoeker uitnodigt, dient het verzoek in voor de uitzondering op het inreisverbod. De organisatie is een in Nederland gevestigde universiteit, onderzoeksinstituut of researchbedrijf, die door de IND is erkend als referent.

De informatie en voorwaarden op deze pagina gelden niet voor onderzoekers die volledig zijn gevaccineerd met BioNTech/P¬fizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen of een ander erkend vaccin. Zij hebben géén uitzondering op het inreisverbod nodig.

Ga na of de vaccinatie van een onderzoeker aan de eisen voldoet.

Voorwaarden

De onderzoeker mag naar Nederland reizen als:

 • De reis urgent is en niet kan worden uitgesteld totdat het inreisverbod is opgeheven, en;
 • Fysieke aanwezigheid in Nederland noodzakelijk is voor het onderzoek, en;
 • Het onderzoek van essentieel belang is, omdat:
  • het onderzoek betreft in het kader van de volksgezondheid, of
  • met niet-inreizen cruciaal onderzoeksmateriaal in het geding komt, of
  • de rol in internationale wetenschappelijke samenwerking zonder een fysiek verblijf in Nederland niet uitgevoerd kan worden, of
  • het bezoek noodzakelijk is in het kader van een onderzoek van significant economisch belang van minimaal € 200.000, of
  • de onderzoeker kan aantonen dat met het verblijf in Nederland ernstige hinder aan het wetenschappelijk onderzoek wordt voorkomen, of
  • de onderzoeker kan aantonen dat bij niet-inreizen voor het doel van het onderzoek, de carrièreontwikkeling in het geding komt.
 • Het verzoek namens de inreizende onderzoeker is ingediend door een in Nederland gevestigde universiteit, onderzoeksinstituut of researchbedrijf die voorkomt op de lijst van door de IND erkende referenten.
 • Het verzoek minimaal 2 weken vóór de geplande inreisdatum is ingediend.
 • Het verblijf niet langer dan 90 dagen duurt. Voor een verblijf van meer dan 90 dagen kunt u geen verzoek indienen bij RVO, maar moet u contact opnemen met de IND voor het aanvragen van een verblijfsvergunning.
 • Per maand mogen maximaal 250 niet gevaccineerde onderzoekers inreizen. 

Verzoek indienen

Een verzoek dient u via onderstaande knop, minimaal 2 weken vóór de geplande inreisdatum van de onderzoeker. Op het digitale verzoekformulier toont u aan waarom de geplande reis voldoet aan bovengenoemde criteria.

Bekijk de inhoudelijke vragen die u kunt verwachten in het digitale verzoekformulier.

Verplichte bijlage bij het verzoek is een digitale kopie van de ondertekende uitnodigingsbrief van uw organisatie aan de onderzoeker. Uit deze brief blijkt dat een bepaalde vorm van samenwerking is overeengekomen, en dat de komst van de onderzoeker noodzakelijk is.

Om in te kunnen dienen heeft u eHerkenning, niveau 2+ nodig. Op de website eHerkenning.nl kunt u via een eenvoudig stappenplan een eHerkenningsmiddel aanvragen. Houd er rekening mee dat toekenning van een eHerkenning 1 tot 5 werkdagen kan duren.

Na uw verzoek

RVO beoordeelt uw verzoek binnen 2 weken na indiening. Een verzoek moet dus ten minste 2 weken voor de reis bij RVO zijn ontvangen. Verzoeken die te laat binnenkomen of niet compleet zijn, neemt RVO niet in behandeling.

Documenten grenscontrole in Nederland 

Als de onderzoeker voldoet aan de voorwaarden voor de uitzondering op het inreisverbod voor onderzoekers, dan heeft de onderzoeker de volgende documenten nodig bij de grenscontrole in Nederland:

 • De brief voor de betreffende individuele onderzoeker, afgegeven door RVO, met een positief advies om als uitzondering Nederland in te mogen reizen. Dit mag een een digitale kopie van de brief zijn.
 • een bewijs van de terugvlucht en hotelreservering.
 • een visum (indien nodig)
 • Bent u een zakenreiziger en onderdaan van een land waarvoor een visumplicht geldt dan is de gebruikelijke visumprocedure van toepassing. Let op: vraag alleen een visum aan als u uw aanvraag kunt indienen bij een ambassade of External Service Provider en ook daadwerkelijk naar Nederland kunt reizen. 

COVID-19 regels in Nederland

Het is van groot belang dat de onderzoeker zich bij aankomst houdt aan de COVID-19 regels die op dat moment in Nederland gelden. Dit betekent dat de onderzoeker aan alle punten op de checklist voor inreizen in Nederland moet voldoen. 

Kijk ook op:

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?