Learning Community Ecosystemen (LCE)

Gepubliceerd op:
20 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
25 mei 2022

Werkt u aan het versterken van een onderzoeks- en innovatie-ecosysteem? Heeft u veel ervaring in het bouwen van een ecosysteem of loopt u tegen uitdagingen aan? Sluit u dan aan bij de Learning Community Ecosystemen (LCE).

Onderzoek en innovatie vraagt om samenwerking tussen verschillende partijen. De LCE brengt ervaringsdeskundigen en andere experts zoals u bij elkaar om uitdagingen bij het organiseren van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te bespreken. Dit zijn bijvoorbeeld uitdagingen op het gebied van: 

 • het inzichtelijk maken van ecosystemen door monitoring en evaluatie; 
 • ecosysteemregie en het vernieuwen en verbreden van ecosystemen;  
 • het (gezamenlijk) ontwikkelen, aantrekken, behouden en uitwisselen van talent; 
 • het versterken van kennisoverdracht en het valorisatieproces voor meer impact; 
 • het vinden en combineren van financieringsbronnen voor gezamenlijk onderzoek en innovatie; 
 • het versterken van een strategische focus en een lange termijn blik en samenhang bij investeringen in onderzoek en innovatie. 

Zo vormt de LCE een platform dat de verbinding legt tussen ecosystemen, waarbij u kennis, expertise en goede voorbeelden deelt en er nieuwe oplossingen voor uitdagingen ontstaan.

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben namens de Rijksoverheid het Rathenau Instituut en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gevraagd om de LCE op te zetten en uit te voeren.

Activiteiten

Het komende half jaar zijn de volgende activiteiten gepland: Learning Labs, opzet van een breed platform en een conferentie over ecosystemen.

Learning Labs 

In het eerste half jaar van 2022 organiseren deelnemers aan LCE samen met het Rathenau Instituut als pilot 4 Learning Labs voor belangrijke ecosysteemuitdagingen. De thema’s in de eerste 3 Learning Labs werden bepaald door een uitvraag in juli 2021, tijdens de eerste conferentie van de Learning Community Ecosystemen. Dit gaat om de thema's: 1) grenzen van een ecosysteem, 2) ecosysteem metrics, en 3) kennismanagement en ecosysteemregie. Het 4e thema richt zich op de volgende onderwerpen waarover met geïnteresseerden de discussie en dialoog wordt aangegaan:

 1. Betrekken van mkb’ers in onderzoeks- en/of innovatie-ecosystemen
 2. Betrekken van beroepsopleidingen (mbo en hbo) in ecosystemen
 3. Verbreding van ecosystemen
 4. Profiteren van complementariteit van overheden op alle bestuursniveaus in het versterken van ecosystemen

In een Learning Lab pakken deelnemers een specifieke uitdaging op en ontwikkelen zij oplossingen. Een kerngroep is de trekker van een Learning Lab. De kerngroep ontwerpt het lab en zoekt een passende workshopvorm in samenspraak met het Rathenau Instituut. Ervaringsdeskundigen en experts kunnen hierbij aansluiten en meedoen. Deelnemers aan Learning Labs zijn onder andere afkomstig van kennis- en onderzoeksinstellingen, brancheverenigingen, bedrijfsleven (groot en klein), de (Rijks)overheid, ontwikkelaars van Groeifondsvoorstellen, fieldlab- en campusorganisaties, Knowledge Transfer Offices, Economic Boards, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en andere regionale netwerken.  

Conferentie ecosystemen

Op woensdag 1 juni 2022 vindt de Conferentie Learning Community Ecosystemen plaats in Utrecht. De conferentie bestaat uit een breed programma rondom het thema ecosystemen, waarin ook de uitkomsten van de Learning Labs een plek krijgen. 

Meer weten?

Vragen over Learning Community Ecosystemen (LCE)?

Stuur een mail naar LCE@rvo.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?