MVO Golfstaten: sociale aspecten

Gepubliceerd op:
8 maart 2012
Laatst gecontroleerd op:
2 september 2019

Als MVO'er streeft u ernaar in goede harmonie met de lokale cultuur zaken te doen. Hier leest u meer over de sociale aspecten waarmee u rekening moet houden.

MVO en islam

In de Gulf Cooperation Council (GCC) is de invloed van de islam groot. Vrijwel alle facetten van het dagelijks leven worden er in meerdere of mindere mate door beïnvloed. De basisbeginselen van de islam (de 5 pilaren) sluiten aan bij de principes van MVO. Zo stelt een van de 5 pilaren dat moslims een percentage van hun inkomen aan de armen moeten geven. Filantropie, dat een onderdeel van MVO kan zijn, is diepgeworteld in de culturen van islamitische landen.

MVO en de gemeenschap

Door religieuze en culturele tradities is er in de GCC van oudsher veel aandacht voor lokale betrokkenheid en maatschappelijke goede doelen. De ontwikkeling van lokale gemeenschapszin kan een aanleiding zijn voor een bredere MVO-strategie in uw organisatie. Het is hoe dan ook verstandig dit als centraal thema in uw MVO-beleid op te nemen. Voor het opdoen van inspiratie rond maatschappelijke trajecten kunt u terecht bij de Emirates Foundation in de VAE.

MVO en de Arabische Liga

De GCC-landen maken deel uit van de Arabische Liga. Deze organisatie van 22 landen behartigt de gemeenschappelijke politieke, economische en sociale belangen. De Arabische Liga heeft duidelijke MVO-componenten in zijn doelomschrijving. Zo zijn de positie van vrouwen in de Arabische wereld, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en het behoud van Arabisch cultureel erfgoed focuspunten in het beleid. In recente jaren heeft de Arabische Liga zich ook nadrukkelijker uitgesproken over de mensenrechtensituatie in de Arabische wereld.

De positie van vrouwen

Er is een verschil tussen Saoedi-Arabië en de overige GCC-landen wat de positie van vrouwen betreft. Werken met vrouwen ligt in de overige landen veel minder gecompliceerd. Het aantal lokale vrouwen op de arbeidsmarkt is echter ook in die landen beperkt. Vrouwelijke managers in de GCC komen vooral uit de machtigste families. Meestal werken lokale werkgevers met buitenlandse werkneemsters, voor wie minder omgangsnormen gelden. Veel vrouwen in de GCC zijn hoogopgeleid en bijzonder mondig. Als buitenlandse werkgever kunt u lokale en buitenlandse werkneemsters op gelijke voet met hun mannelijke collega's behandelen en belonen.

Islam en andere religies

Moslims hebben doorgaans veel respect voor andere geloofsovertuigingen, zeker de joodse en christelijke, die zij als voorgangers van de islam zien. Het is dan ook geen probleem voor de eigen godsdienstige overtuiging uit te komen, zolang u dat met een mate van discretie en respect voor de islam doet. Atheïsme ligt dikwijls gevoeliger en kan afstand scheppen, maar is wel bespreekbaar.

Religie op de werkvloer

Veel moslims bidden 5 maal per dag en dus een aantal keren tijdens werktijd. Tijdens de vastenmaand Ramadan is het gebruikelijk een begripvolle houding te hebben door arbeidstijdverkorting zonder salariskorting. In sommige GCC-landen is het verboden in die maand tussen zonsop- en zonsondergang publiekelijk te eten, te drinken of te roken. Daarnaast wordt het als uiting van goede smaak gezien dit hoe dan ook niet te doen in aanwezigheid van hen die vasten.

Zakencultuur

Om effectief met zakenrelaties te communiceren is het belangrijk dat u inzicht heeft in de culturele achtergrond van uw lokale MVO-partners. De waarden, normen en gebruiken verschillen per regio en bevolkingsgroep. Religie, familiebanden en sociale en zakelijke omgangsnormen spelen een grote rol in de bedrijfsvoering.

Vragen over ondernemen in de Golfstaten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?