Wijzigingen NSW per 1 januari 2021

Gepubliceerd op:
17 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 mei 2021

Wilt u uw landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW)? Of heeft uw landgoed al een NSW-rangschikking? Vanaf 1 januari 2021 verandert er mogelijk iets voor u.

Het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 wijzigt. Hierdoor veranderen enkele voorwaarden waaraan een NSW-landgoed moet voldoen. Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de NSW-rangschikking van uw landgoed.

Wat verandert er?

In de bijlage Overzicht wijzigingen Natuurschoonwet 1928 leest u de belangrijkste verschillen tussen het oude en het nieuwe beleid. U ziet een tabel met twee kolommen met daarin hoe het was en hoe het wordt. Let bij het lezen op deze punten:

  • Sommige voorwaarden zijn nieuw in het Rangschikkingsbesluit NSW of in de Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928. In dat geval is de linker kolom in de tabellen niet gevuld.
  • Onder de laatste tabel leest u informatie over extra wijzigingen in de NSW. Deze wijzigingen zijn al eerder ingegaan maar gelden in deze tekstvorm pas vanaf 1 januari 2021.
  • Op de laatste pagina leest u meer over het overgangsrecht voor eigenaren, erfpachters en vruchtgebruikers van NSW-landgoederen. Dit overgangsrecht geldt als het landgoed niet meer aan de nieuwe voorwaarden voldoet. Ook leest u wat dit betekent voor de instandhoudingseis en de bezitseis. Hierbij geldt een fiscaal overgangsrecht.

Wat moet u doen?

Is uw landgoed vóór 1 januari 2021 onder de NSW gerangschikt? En bent u benieuwd of de wijzigingen gevolgen hebben voor de NSW-rangschikking van uw landgoed? Kijk dan in uw huidige NSW-beschikking of de veranderingen voor u gelden. In deze beschikking leest u meer over bijvoorbeeld de oppervlakte van uw landgoed. Ook leest u onder welke voorwaarden uw landgoed op dit moment onder de NSW is gerangschikt. Ook de bijlagen van de beschikking kunnen u hierbij helpen, zoals de terreinkaart, terreinbeschrijving en openstellings-situatiekaart.

Gelden de veranderingen inderdaad voor u? Dan heeft u 2 opties:

  • Uw landgoed onder de nieuwe voorwaarden onder de NSW laten rangschikken. Dit kan als het landgoed (in zijn huidige vorm) uw eigendom blijft. U kunt dan gebruik maken van het overgangsrecht. Hiermee heeft u 10 jaar de tijd om uw landgoed aan te passen. Meer informatie vindt u op de pagina Wijzigingen voor een NSW-rangschikking doorgeven.
  • U kiest ervoor om niets te doen. Uw landgoed blijft dan tot en met 31 december 2030 onder de oude voorwaarden gerangschikt onder de NSW. Daarna vervalt de NSW-rangschikking. U krijgt hiervan in 2031 een beschikking.

Meer weten?

Meer informatie over de NSW en het Rangschikkingsbesluit vindt u op de website wetten.overheid.nl.

Vragen over de Natuurschoonwet?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?