Wettelijk advies over geldigheid van octrooien

Gepubliceerd op:
29 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
24 januari 2019

U leest het vaak in het nieuws: een kostbare rechtszaak over (vermeende) octrooi-inbreuk. Uiteraard is de beste oplossing om een proces te voorkomen. Dat kan door in een vroeg stadium onderzoek te doen naar de mogelijke rechten van anderen.

Octrooidatabanken zijn hiervoor een uitstekende – en gratis – bron van informatie. Wij bieden u verschillende mogelijkheden om octrooidatabanken en-registers te doorzoeken.

Beschuldigt iemand u toch nog van octrooi-inbreuk, dan zijn er vaak andere manieren om een conflict op te lossen dan een gang naar de rechter. Overleg met de octrooihouder kan al veel problemen oplossen. Misschien kunt u een licentie krijgen of met een kleine aanpassing van uw product of proces inbreuk voorkomen.

Leidraad wettelijk advies

Indien twijfels bestaan over de geldigheid van een Rijksoctrooi geeft Octrooicentrum Nederland desgevraagd advies over de geldigheid ervan. In de Leidraad staat aangegeven waaraan het adviesverzoek moet voldoen en hoe vervolgens het advies tot stand komt.

Geldigheid van octrooien

In discussies over inbreuk keert één vraag steeds weer terug: is het octrooi terecht verleend? Als dat niet zo is kan de rechter het vernietigen. Ga voor een antwoord te rade bij Octrooicentrum Nederland. Er zijn 2 situaties waarin het advies een rol kan spelen:

  • u twijfelt aan de geldigheid van een octrooi van een ander; u overweegt echter (nog) geen juridische procedure.
  • u heeft zelf besloten tot een juridische procedure of een octrooihouder beschuldigt u van inbreuk.

Rijksoctrooiwet 1995
De adviesbevoegdheid van onze organisatie ligt vast in de Rijksoctrooiwet 1995. Iedereen kan advies vragen over de geldigheid van een Nederlands octrooi dat is verleend op een na 1 april 1995 ingediende aanvraag. Wij nemen in ons advies zowel de argumenten van de verzoeker als van de octrooihouder mee. Dit nietigheidsadvies is verplicht bij een zogenoemde nietigheidsprocedure voor de Rechtbank.

Is een octrooi altijd getoetst?
De meeste octrooien worden pas verleend na beoordeling op nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Zo zijn Europese octrooien en Nederlandse octrooien van vóór 1995 altijd getoetst. Nederlandse octrooien die zijn verleend ná 1 april 1995 echter niet. Het indienen van de aanvraag leidt in die gevallen vrijwel automatisch tot octrooiverlening. Of het verleende octrooi ook echt op een uitvinding betrekking heeft, staat dus niet vast.

Kosten
De taks voor een verzoekschrift betreffende advies omtrent de toepasselijkheid van nietigheidsgronden op een verleend octrooi is € 340.

Meer informatie

Heeft u vragen over octrooien? Bel 088 042 42 42 (kies 2 en dan 3).

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 42 42 (kies 2 en dan 3)

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?