Jurisprudentie in het octrooirecht

Gepubliceerd op:
29 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2017

Soms ontstaat een geschil over de inhoud, de interpretatie of de rechtsgeldigheid van een octrooi. In dat geval kunnen partijen die zich benadeeld voelen door een octrooi of octrooihouder een rechtszaak aangespannen. Ook partijen die vinden dat hun octrooirechten zijn geschonden kunnen dit doen.

De uitspraken in deze rechtszaken vormen de jurisprudentie. Jurisprudentie is de rechtsopvatting van de rechterlijke macht, zoals die blijkt uit genomen beslissingen, toegepaste wet- en regelgeving en toegepaste rechtspraak. Jurisprudentie kan van belang zijn voor toekomstige geschillen.

Bijblad

Octrooicentrum Nederland, onderdeel van RVO.nl, geeft het Bijblad bij de Industriële Eigendom (BIE) uit. In dit vakblad worden jurisprudentie, actualiteiten, artikelen, boekbesprekingen, berichten en officiële mededelingen op het gebied van het intellectuele/industriële eigendomsrecht gepubliceerd.
 
Kopij, zoals artikelen en interessante uitspraken, kunt u sturen naar het redactiesecretariaat via e-mailadres bijblad@rvo.nl.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 42 42 (kies 2 en dan 3)

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?