Openbaarmaking EVF-subsidies

Gepubliceerd op:
13 juni 2018
Laatst gecontroleerd op:
15 juni 2018

Van 2007 tot en met 2013 liep het Europees Visserij Fonds (EVF). In deze periode zijn er verschillende openstellingen geweest waarvoor subsidie is verstrekt.

Nederlandse projecten en investeringen hebben EU-subsidie ontvangen uit het EVF. In het kader van transparantie over subsidiegelden worden de gegevens van die projecten en investeringen openbaar gemaakt.

Goedgekeurde EVF-projecten

In het document Openbaarmaking goedgekeurde EVF-projecten (onderaan deze pagina) kunt u lezen wie vanuit de Europese Unie subsidie heeft ontvangen en hoeveel. Als de subsidie is verstrekt aan een natuurlijk persoon, dan is uit privacyoverwegingen de naam van de begunstigde niet vermeld.

Meer informatie over hoe u de gegevens leest en over de uitvoering van het EVF-programma, vindt u in deze documenten:

Vragen over openbaarmaking EVF-subsidies?

Neem contact met ons op

 

Europese_vlag Europese Unie, Europees Visserij Fonds

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?