Corona steunmaatregelen: resultaten uitgelicht

Gepubliceerd op:
15 februari 2022

Het kabinet heeft steunmaatregelen genomen om uw onderneming te helpen. Zo helpt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondernemers die omzetverlies lijden door de coronamaatregelen. Zijn er speciale subsidiemaatregelen voor organisatoren van evenementen die niet konden doorgaan. En kunnen ondernemers bijvoorbeeld mogelijk aanspraak maken op een coronafinancieringsregeling met staatsgarantie.

Tegemoetkoming Vaste Lasten in 2021

Alles leek erop dat we na TVL Q3 2021 de TVL konden gaan afronden voor alle periodes. Toch zijn we door de jongste coronamaatregelen weer volop in bedrijf. Het ministerie van EZK vroeg ons in het najaar van 2021 zo snel mogelijk de regeling Vaste Lasten voor onder andere de Nachtsluiting (VLN) te openen. Dat werd door nog strengere maatregelen al snel een nieuwe TVL; TVL Q4 2021. En ook in het eerste kwartaal van 2022 voert RVO de regeling uit.

De TVL besloeg in 2021 5 periodes: het staartje van TVL Q4 2020, TVL Q1 2021 tot en met TVL Q4 2021. Lees de terugblik 2021 en bekijk het Jaaroverzicht TVL 2021.

Ook in 2022

Het kabinet verlengt het economisch coronasteunpakket in 2022. Hieronder vallen ook de corona steun- en financieringsregelingen die RVO uitvoert.

Compensatie voor geannuleerde evenementen

Veel evenementen konden in 2021 niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Met de Subsidieregeling evenementen konden organisatoren van evenementen een vergoeding aanvragen van hun gemaakte kosten.

Meer resultaten

Bekijk meer opvallende activiteiten en resultaten in de uitvoering van opdrachten van onze opdrachtgevers.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?