Specifieke producteisen voor EU-landen

Gepubliceerd op:
28 juli 2021

Controleer aan welke specifieke producteisen uw product moet voldoen voordat het op de markt komt. Lees hier meer.

Bij de import en handel binnen de Europese Unie (EU) krijgt u te maken met wettelijke eisen voor specifieke producten. Zoals kleding, cosmetica en voedsel. Deze producteisen gelden niet alleen in de EU-lidstaten, maar meestal ook in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Deze landen vormen samen met de EU-lidstaten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wat zijn specifieke producteisen?

Specifieke producteisen zijn wettelijke voorschriften voor bepaalde productgroepen. Deze voorschriften zijn bedoeld om de veiligheid, gezondheid en het milieu te beschermen. Ze gelden naast de wettelijke algemene producteisen.

Er zijn specifieke producteisen voor onder meer:

De wettelijke producteisen staan in Europese richtlijnen en -verordeningen. De EU-lidstaten werken ze verder uit of vullen ze aan in hun nationale wetgeving. Controleer altijd welke specifieke eisen gelden voor het product dat u wilt verhandelen.

Verpakking en etikettering

De specifieke producteisen gaan bijvoorbeeld over de:

Zo moeten op veel (verpakte) voedingsmiddelen de ingrediënten en netto-hoeveelheid staan. Ook moet de houdbaarheidsdatum duidelijk zijn voor de consument.

Komt het product uit een EU-land? Dan is de producent verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie. Komt het product van buiten de EU? Dan ligt de verantwoordelijkheid bij de importeur.

Producten met CE-markering

Een aantal productgroepen valt onder de regels voor CE-markering. Met het CE-merkteken geeft de fabrikant aan dat het product voldoet aan de EU-eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. CE-markering is verplicht voor bijvoorbeeld speelgoed, medische hulpmiddelen en bouwproducten.

Bekijk welke productgroepen onder CE-markering vallen op RVO.nl.

Overheidsorganisaties controleren

In elk EU-land bewaken overheidsorganisaties of producten voldoen aan de specifieke producteisen. In Nederland zijn dat onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De NVWA controleert bijvoorbeeld cosmetica, voedsel, consumentenproducten en geneesmiddelen voor dieren. De IGJ controleert geneesmiddelen voor mensen.

Informatie over producteisen per EU-land

U vindt de producteisen per land in de portal Access2Markets. Bekijk voor meer informatie de handleiding en de Engelstalige video. Ook hebben alle EU-landen een Product Contact Point voor informatie over producteisen.

Bent u tevreden over deze pagina?