Energiebesparing en duurzaam koelen

Gepubliceerd op:
26 april 2017
Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2021

Bij ieder gebouw is een comfortabel binnenklimaat een belangrijk uitgangspunt voor de keuze van klimaatinstallaties. Dit heeft gevolgen voor het koelen van een gebouw. Met duurzame koelinstallaties realiseert u een comfortabel binnenklimaat met een gering energiegebruik.

Er verschijnen steeds meer duurzame koeltechnieken voor gebouwen. Zoals koelmachines met natuurlijke koudemiddelen, installaties die koude uit de omgeving (bodem, lucht en water) onttrekken en adiabatische koeling (verdampingskoeling).

Duurzame koeltechnieken

Koelvraag verminderen

Een eerste stap om energie te besparen is door de koelvraag te verminderen. Dit kan door het gebouw goed te isoleren. Om te voorkomen dat het binnen te warm wordt, zijn er maatregelen in de bouw, zoals:

  • overstekken
  • regelbare zonwering aan de buitenkant van het gebouw (zoals valschermen en screens)
  • de inzet van schaduw van bomen en struiken.

Een goede zonwering is het meest effectief als deze automatisch is. 

Inzetten van duurzame koelinstallaties

Met warmte-koudeopslagtechniek kunt u voor koeling een energiebesparing bereiken van 80%. Deze techniek is geschikt voor gebouwen vanaf 5000 m2. Indien de koeling uit de bodem niet voldoende is, kan een warmtepomp bijgeschakeld worden. De warmtepomp functioneert dan als koelmachine. Bij adiabatische koeling vindt koeling plaats op basis van de verdamping van water. In gebruik is adiabatische koeling goedkoop, maar heeft een beperkte koelingscapaciteit. De retail of horeca past deze koeltechniek vaak toe.

Haal het beste uit uw koelinstallatie

Installaties goed inregelen

Voor een aangenaam binnenklimaat is het goed inregelen van de installatie van belang. Dit betekent dat de klimaatinstallatie de juiste hoeveelheid koeling afgeeft op de juiste plek en het juiste tijdstip. Daarnaast reageert de installatie dan ook adequaat op veranderingen in de binnen- en buitentemperatuur. Aandachtspunt voor een energiezuinige koelmachine is het hebben van een condensordrukregeling. Hiermee bespaart u tot 30% op het energiegebruik van de koelmachine.  

Installaties goed inregelen

Energieprestatiemonitoring

In de praktijk blijkt dat de meeste installaties niet optimaal draaien. Dit geeft hogere energiekosten, hogere onderhoudskosten en meer klachten over het binnenklimaat. Afwijkingen die vaak voorkomen zijn defecte componenten en afwijkingen tussen de gebruikstijden van het gebouw en de tijden waarop de installatie in bedrijf is. Een goed monitoringssysteem, waarbij zowel het energiegebruik als de prestatie wordt gemeten, geeft inzicht in deze afwijkingen.

Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)

Installatie Performance Scan

De Installatie Performance Scan (IPS) biedt een overzicht van verbetermogelijkheden van uw klimaatinstallatie. De scan legt de nadruk op haalbare aanpassingen en maatregelen. Dit maakt de IPS een praktisch hulpmiddel en ondersteunt deskundigen en gebouwbeheerders bij de EPBD-keuringsverplichting.

Installatie Performance Scan

Wetten en regels

EPBD-Aircoregeling

Iedere vijf jaar moeten airconditioningsystemen gekeurd worden volgens de EPBD-Aircoregeling. Dit gebeurt door een deskundige volgens een voorgeschreven inspectiemethodiek en geldt voor systemen op gebouwniveau met een totaal opgesteld koelvermogen van 12 kW of groter.

Wijzigingsbesluit Bodemenergie

In het Wijzingsbesluit Bodemenergie staan eisen met betrekking tot de installatie van bodemenergiesystemen, waaronder warmtepompen en warmte-koudeopslagsystemen.

Activiteitenbesluit

Koelinstallaties moeten periodiek worden gecontroleerd ter voorkoming van lekkages. Wordt bij controle een defect aangetroffen, dan laat u dit meteen verhelpen. Voor het gebruik van sommige natuurlijke koudemiddelen gelden extra eisen.

Financiering en subsidies

Er zijn diverse financieringsmogelijkheden voor koeltechnieken, waaronder:

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de ISDE kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van hernieuwbare klimaatinstallaties. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Via de EIA maakt u onder meer aanspraak op fiscale aftrek van investeringen voor de energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

In de Energielijst zoekt u met codenummers naar energiezuinige technieken met fiscaal voordeel.

Vragen over verwarmings- en koelsystemen?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?