Topsector Chemie

Gepubliceerd op:
2 mei 2013
Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2021

De Topsector Chemie heeft als doel te werken aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. In het ambitieuze programma Horizon 2020 van de Europese Commissie wordt dit benoemd als de Grand Societal Challenges.

De chemie richt zich op 5 van de 7 uitdagingen: gezondheid, voeding, energie, transport en klimaat & grondstoffen. Omdat de meeste uitdagingen meerdere disciplines bestrijken, ziet de topsector veel mogelijkheden om samen te werken met de andere topsectoren. Denk hierbij aan de ontwikkeling van duurzame producten, hernieuwbare grondstoffen, schone productiemethoden en slimme materialen.

In de categorieën basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance-materialen hoort Nederland tot de top. Ook de chemische industrie heeft te maken met het probleem dat grondstoffen opraken of niet eenvoudig beschikbaar zijn. Maar dit biedt ook mogelijkheden. De chemische sector wil de komende decennia een leidende rol nemen in de overgang naar de groene chemie. Dit betekent duurzame en milieuvriendelijke grondstoffen gebruiken.

De Topsector Chemie stimuleert en faciliteert publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen om invulling en uitvoering te geven aan de plannen uit de hoofdlijnen.
Bent u wetenschapper, student of werkzaam in de chemische sector en wilt u meer weten over mogelijke partners, subsidies of carrièremogelijkheden in de chemie, kijk dan op chemistrynl.com.

Ambities

  • In 2050 is Nederland hét land van de groene en duurzame chemie
  • In 2050 staat Nederland in de mondiale top 3 van producenten van slimme materialen en oplossingen
  • In 2030 is 40% energie bespaard in de keten van industriële processen
  • Via hoogwaardig grensverleggend wetenschappelijk onderzoek in Nederland ontsluiten we nieuwe gebieden van wetenschap en innovatie.

Aansluiten bij Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)

Kennis- en Innovatieagenda

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Chemie stellen de innovatieagenda van de Topsector Chemie op en voeren deze uit. U vindt de innovatieagenda op de website van Topsector Chemie. Daarnaast werken de consortia veel samen met TKI Biobased Economy (BBE), die met meerdere topsectoren is verbonden.

Innovatielink

InnovatieLink biedt mkb-ondernemers in de topsectoren Chemie en Energie praktische oplossingen en ondersteuning bij innovatievraagstukken. InnovatieLink bestaat uit een pool van innovatiemanagers die over zowel technische als bedrijfskundige kennis en ervaring beschikken. Zij matchen de vraag van bedrijven met het aanbod van kennisinstellingen, financiers of locaties met faciliteiten en apparatuur. Met de FinancieringsAtlas geven ze inzicht in netwerken en financiering in Nederland.

InnovatieLink is een gezamenlijk initiatief van de topsectoren Energie en Chemie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, bedoeld om het innovatieproces te versnellen. Met haar activiteiten draagt Innovatielink bij aan een duurzaam innovatieklimaat in de sectoren chemie en energie.

Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. Deze regeling stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren.

PPS-toeslag

Privaat-publieke samenwerkingsverbanden en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) kunnen een aanvraag indienen voor PPS-projecttoeslag. Lees meer over de PPS-toeslag onderzoek en innovaties of over hoe u aansluit bij een TKI.

Bent u tevreden over deze pagina?