Topsector Life Sciences & Health

Gepubliceerd op:
7 mei 2013
Laatst gecontroleerd op:
15 november 2021

Onder de naam Health~Holland stimuleert de topsector Life Sciences & Health innovatie in deze sector. Health~Holland speelt een verbindende rol tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen, patiënten en maatschappelijke organisaties.

De organisatie initieert en stimuleert multidisciplinaire publiek-private partnerschappen om zo innovatie te versnellen. Daarnaast geeft Health~Holland deze levendige en productieve sector een boost door financiering aan te trekken, best practices te delen, en een sterke positionering. Hiermee versterken zij de (internationale) positie van de Nederlandse LSH-sector om de maatschappelijke uitdagingen rondom preventie, zorg en welzijn aan te gaan.

Task Force Health Care zoekt uw input in onderzoek Internationaal Ondernemen

Werkt u voor een bedrijf, kennisinstelling, ngo of zorgaanbieder binnen de sector Life Sciences & Health? En is uw organisatie internationaal actief of heeft het internationale ambities? Doe dan mee met het onderzoek Internationaal Ondernemen. Elke 2 jaar voert Task Force Health Care (TFHC) dit onderzoek uit. Het biedt inzicht in de strategie voor de internationalisering van de topsector Life Sciences & Health. U kunt uw input leveren tot eind november 2021. Deelname kost ongeveer 15 minuten van uw tijd.

Vitaal functionerende burgers in een gezonde economie

De topsector omvat een breed scala aan disciplines: van farmaceutica tot medtech, van gezondheidszorginfrastructuur tot vaccinatie. Health~Holland zet zich in voor vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Om deze missie te realiseren bouwt Health~Holland voort op de sterke punten van de Nederlandse Life Sciences & Health-sector om de grootste maatschappelijke uitdagingen op het gebied van preventie, cure en care aan te pakken: de kwaliteit van het leven verbeteren (vitaliteit) terwijl de kosten van de gezondheidszorg worden beperkt.

Aansluiten bij Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Health~Holland

Health~Holland wil de kansen die de maatschappelijke uitdaging ‘Gezondheid en Zorg’ biedt maximaal benutten met de Kennis- en Innovatieagenda ‘Gezond een Zorg’ en het bijbehorende Innovatiecontract. In deze documenten staan afspraken over hoe patiënten, overheid, kennisinstellingen en industrie gezamenlijk invulling gaan geven aan onderzoek en innovatie in de Life Sciences & Health sector. Bekijk de Kennis- en Innovatieagenda en het bijbehorende Innovatiecontract op de site van Health~Holland.

Wilt u weten hoe u kunt aansluiten bij de TKI? Neem contact op met de TKI Health~Holland, contactgegevens vindt u op www.health-holland.com. Of bekijk onze pagina over aansluiten bij een TKI.

Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Wilt u als mkb'er samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. Deze regeling stimuleert innovatie bij het mkb over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda's van de topsectoren.

PPS toeslag

Privaat-publieke samenwerkingsverbanden en TKI's kunnen een aanvraag indienen voor PPS-projecttoeslag. Lees meer over hoe het werkt en over hoe u zich kunt aansluiten bij een TKI.

Health deals

De overheid wil de brede toepassing van effectieve zorginnovaties versnellen. Daarom zijn ‘Health Deals’ tussen overheid en (private) partners in het leven geroepen om die zorginnovaties verder op weg te helpen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Dit omdat u belemmeringen ervaart, die met hulp van de rijksoverheid wellicht op te lossen zijn. De zorgvernieuwing kan voortkomen uit het TKI van de Topsector LSH, maar kan ook los daarvan tot stand zijn gekomen. Lees meer over de Health deals.

Meer weten?

Vragen over Topsector Life Sciences & Health?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?