Blijvend grasland 2021

Gepubliceerd op:
6 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
3 februari 2021

Blijvend grasland is één van de vergroeningseisen. Een perceel waar u minstens 5 jaren achter elkaar gras op teelt, wordt in het 6e jaar blijvend grasland. Voor ecologisch kwetsbaar blijvend grasland gelden extra voorwaarden.

Als het aandeel blijvend grasland in Nederland te veel daalt vergeleken met 2012, voeren we maatregelen in. U geeft uw percelen met blijvend grasland op in de Gecombineerde opgave. Dit kan van 1 maart 2021 tot en met 15 mei 2021.

Voorwaarden

Voor percelen met blijvend grasland gelden de volgende voorwaarden:

  • Het perceel met grasland is minimaal 5 jaar niet opgenomen in de vruchtwisseling van uw bedrijf. Dit betekent dat het perceel niet is omgezet in een ander gewas dan gras. U vindt de gewascodes in de Tabel Gewassen en GLB 2021 op de pagina Tabellen en documenten GLB.
  • Minimaal 50% van de grondbedekking moet bestaan uit grassen of andere kruidachtige gewassen. Pitrus, riet en heide vallen hier niet onder.
  • U beweidt uw grasland, of maait het minimaal één keer in het jaar. Dit moet dan uiterlijk 31 oktober. Heeft u percelen uit de ANLb, SNL of Catalogus Groenblauwe diensten? Dan is één keer in de 2 jaar maaien voldoende.
  • Voor het perceel gelden de algemene voorwaarden. Deze vindt u op Landbouwgrond GLB 2021.

Percentage mag niet te veel dalen

In Nederland mag de oppervlakte blijvend grasland niet te veel dalen. Elk jaar berekenen we het percentage blijvend grasland. Dit mag niet meer dan 5% dalen vergeleken met 2012.

  Percentage grasland Verschil vergeleken met referentiejaar
Referentiejaar 2012 40,97  
2018 41,26 +0,29
2019 41,68 +0,71
2020 41,91 +0,94

Daalt het percentage blijvend grasland in Nederland meer dan 5% vergeleken met 2012? Dan voeren wij maatregelen in. Hieronder kunnen bijvoorbeeld het omzetverbod en de herstelplicht vallen.

Omzetverbod

Bij een omzetverbod mag u blijvend grasland niet omzetten voor andere gewassen.

Herstelplicht

Bij een herstelplicht zaait u het perceel weer in met gras. Dit perceel zien we direct weer als blijvend grasland en moet ook grasland blijven.

Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland

Valt uw blijvend grasland in Natura 2000-gebied? We zien dit als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland. Behalve als u een opheffing heeft gekregen van de minister. Daarnaast heeft de minister een aantal percelen met ecologisch kwetsbaar blijvend grasland buiten Natura 2000 aangewezen. Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland mag niet verdwijnen. Daarom geldt hier een omzetverbod. En er geldt een ploegverbod.

Ploegverbod

U mag ecologisch kwetsbaar blijvend grasland niet scheuren en weer inzaaien. Dit noemen we een ploegverbod. U mag wel doorzaaien en de grond licht bewerken. Dit betekent dat u de ondergrond niet mag beschadigen en dat er een dekkende vegetatie zichtbaar blijft. Andere vormen van grondbewerking met machines mogen niet.

Vragen over blijvend grasland?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?