Gewasdiversificatie 2021

Gepubliceerd op:
6 januari 2021
Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2021

Vraagt u de basisbetaling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan? Dan moet u zich houden aan de vergroeningseisen. Gewasdiversificatie is hier één van. U doet aan gewasdiversificatie door verschillende gewassen te telen. Dit geldt niet als u vrijstelling heeft.

Voorwaarden

Hoeveel gewassen u moet telen, hangt af van hoeveel hectares bouwland u heeft:

 • Heeft u meer dan 10 maar maximaal 30 hectare bouwland? U moet minimaal 2 gewassen telen. Hiervan is het grootste gewas maximaal 75% van de oppervlakte bouwland.
 • Heeft u meer dan 30 hectare bouwland? U moet minimaal 3 gewassen telen. Hiervan is het grootste gewas maximaal 75% van de oppervlakte bouwland. En de 2 grootste twee gewassen zijn samen niet meer dan 95% van de oppervlakte bouwland.

Teeltperiode

De teeltperiode voor gewasdiversificatie is van 15 mei 2021 tot en met 15 juli 2021. Het gewas dat tijdens deze periode het langst op het perceel staat, gebruiken we voor de berekening van gewasdiversificatie.

Oogst u vroeg consumptieaardappelen? Of teelt u aardappelen voor aaltjesbestrijding? Dan is de teeltperiode van 15 mei 2021 tot en met 15 juni 2021.

Aparte gewassen

Sommige gewassen zien wij als hetzelfde gewas. Bekijk hiervoor de kolom Apart gewas voor gewasdiversificatie (kolom C) in de Tabel Gewassen en GLB 2021. Staat daar in de kolom bij verschillende gewascodes dezelfde tekst? Dan zien we het als hetzelfde gewas voor gewasdiversificatie.

Bij bijvoorbeeld rode kool, spitskool en witte kool staat Brassica oleracea_zomer. Deze 3 gewassen tellen als één gewas voor gewasdiversificatie.

Vrijstelling

U heeft vrijstelling van gewasdiversificatie als:

 • u maximaal 10 hectare bouwland heeft;
 • meer dan 75% van uw bouwland bestaat uit tijdelijk grasland, braak en/of vlinderbloemige gewassen;
 • meer dan 75% van uw totale subsidiabele landbouwgrond bestaat uit tijdelijk en/of blijvend grasland;
 • u vorig jaar meer dan 50% van uw totale oppervlakte bouwland niet in gebruik had. En u dit jaar op elk perceel bouwland een ander gewas teelt dan vorig jaar;
 • u een biologisch bedrijf heeft en gebruik maakt van de vrijstelling.

Gebruik het Stroomschema gewasdiversificatie om te kijken of u zich moet houden aan gewasdiversificatie.

Vrijstelling biologisch bedrijf

Heeft u een biologisch bedrijf of is uw bedrijf voor een deel biologisch? Dan krijgt u vrijstelling voor het biologische deel van uw bedrijf. Voor het niet-biologische deel moet u zich houden aan de voorwaarden voor gewasdiversificatie.

Wilt u geen gebruik maken van de vrijstelling? Dan geeft u dit aan in de Gecombineerde opgave.

Voorwaarden vrijstelling biologischbedrijf

U moet zich aan de regels van de biologische teelt houden. U begint uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode met biologische teelt. In 2021 is dat 11 juni. Hiervoor heeft u een bevestiging van SKAL gekregen.

Percelen die in het eerste jaar van omschakeling zijn, staan mogelijk nog niet op uw SKAL-certificaat. Ze tellen wel mee voor de vrijstelling. In de Gecombineerde opgave geeft u bij elk perceel aan of het:

 • biologisch is;
 • in omschakeling naar biologisch is en op het certificaat staat;
 • in omschakeling naar biologisch is en niet op het certificaat staat.

Vragen over gewasdiversificatie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?