BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie

Gepubliceerd op:
10 juli 2018
Laatst gecontroleerd op:
31 januari 2020

Het aandeel hernieuwbare energie is een percentage. Dit valt te berekenen door de hoeveelheid zelf opgewekte hernieuwbare energie te delen door het totale energiegebruik. Dat laatste is dan de optelsom van de energie die men uit het net betrekt plus de (hernieuwbare) energie die men zelf opwekt.

Voor hoge gebouwen is het in het algemeen moeilijker het vereiste aandeel hernieuwbare energie te realiseren met lokale opwekking. Dit komt doordat het dakoppervlak, in verhouding tot het totale vloeroppervlak, klein is. De regelgeving zal hier rekening mee houden.

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van PV-integratie in de gevel gecombineerd met zonwering. Deze integratie levert een bijdrage aan de reductie van het primair fossiel energiegebruik (BENG 2), en aan de toename van het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3). Voor deze technieken is er een sterke relatie met het ontwerp van de gevel en de aanwezigheid van gevelopeningen.

  Do's

  • kies voor een ontwerp met een dakvlak dat geschikt is voor zonne-energie. Mogelijk kan PV geïntegreerd worden in het ontwerp van technische ruimtes. Ook hier geldt: meenemen in het beginstadium van het ontwerp.
  • overweeg de mogelijkheid van PV in het gevelontwerp.
  • denk ook aan andere vormen van hernieuwbare energie: warmtepomp (WP), warmte-koude opslag (WKO), pelletkachel, biomassaketel, zonneboiler (niet uitputtend). Alle vormen van erkende hernieuwbare energie tellen mee voor BENG.

  Don'ts

  • voorkom beschaduwing van de zonnepanelen.
  • blijf niet denken dat PV-panelen lelijk zijn. De architect kan zonnepanelen goed in het ontwerp integreren.

  Aanbevelingen/aandachtspunten BENG 2 en 3

  Aardgas wordt uitgefaseerd. Er is een aantal alternatieven voor verwarming met gas. Voorbeelden zijn:

  • warmtenetten
  • elektrische warmtepompen
  • warmte-koude-opslag

  Een kantoorgebouw met 4-6 verdiepingen kan vaak on-site aan de BENG-eisen voldoen. Bedenk bij de vormstudie van het gebouw waar en hoeveel PV toegepast kan worden. Een gelijktijdige start van bouwkundig ontwerp en energetisch ontwerp is nodig om met minimale ingrepen en kosten aan de eisen te voldoen.De meest rendabele en eenvoudige techniek om duurzame elektriciteit op te wekken is het toepassen van PV-panelen. Hierbij is toepassing op het dak het meest optimaal, maar ook toepassingen in de gevel met oriëntaties van zuidwest tot zuidoost kunnen energetisch renderen. Toepassing op noordwest- tot noordoostgevel is niet gewenst vanwege de lage rendementen.Bij grote gebouwen (> 5 bouwlagen) is meestal het dakoppervlak te klein om met PV BENG 3 te halen. Interessante oplossingen zijn onder meer:

  • bijgebouwen (bijvoorbeeld een garage) met een plat dak vol leggen met PV. Belangrijk is dat er geen beschaduwing optreedt. Wanneer PV horizontaal gelegd wordt, maakt de oriëntatie niet meer uit en is de opbrengst per paneel 85% van de ideale opstelling, maar u kunt meer panelen kwijt en kan als bijkomend voordeel zijn ze niet-zichtbaar vanaf de openbare weg.
  • PV kan op een plat dak in oost-west opstelling onder een flauwe hoek tegen elkaar; dit levert een gelijkmatiger opbrengst over het jaar, met een iets lager rendement dan zuidgeoriënteerd (93-95%), maar u kunt ca. 30% meer panelen kwijt.
  • een andere mogelijkheid is de parkeerplaatsen op het eigen terrein te overdekken met zonnepanelen
  • met geothermie kan hernieuwbare warmte gewonnen worden als de bron voldoende diep is en de aangeboorde temperatuur voldoende hoog. Er is nog weinig ervaring met deze techniek en wordt alleen ingezet bij grootschalige toepassing. Geothermie kan een onderdeel zijn van ontwikkelingen op gebied- en wijkniveau, en daarmee een belangrijk onderdeel vormen van de transitie naar duurzame warmtenetten. Het is geen realistisch optie voor een individueel gebouw.
  • de overheid zal voor deze grote gebouwen de BENG 3 eis differentiëren, afhankelijk van de verhouding dakoppervlak ten opzichte van het gebruiksoppervlak, zodat het gemakkelijker wordt aan deze eis te voldoen.

  BENG 2 en 3 vertonen zeer veel samenhang, waarbij het per project afhankelijk is of BENG 2 of 3 de zwaarste eis is. Vooral bij gebouwen hoger dan 5 verdiepingen, ziekenhuizen en complexen met meerdere lagen kan het een uitdaging zijn om aan de eisen te voldoen.Als het gebouw voldoet aan BENG 1 kan men door toepassen van efficiënte installaties en hernieuwbare energie - vooral door gebruik van warmtepompen, WKO en PV-panelen - BENG 2 en 3 halen.

  Vragen over BENG?

  Neem contact met ons op

   

  In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bent u tevreden over deze pagina?