BENG 1: Energiebehoefte

Gepubliceerd op:
10 juli 2018
Laatst gecontroleerd op:
18 augustus 2020

Dit is een indicator voor de energiebehoefte voor verwarming en koeling. Deze telt u bij elkaar op. De energiebehoefte u in met hernieuwbare of fossiele energie. Het ontwerp, de oriëntatie en de thermische schil van het gebouw zijn bepalend voor deze energiebehoefte.

In veel gevallen is het technisch haalbaar om te voldoen aan BENG 1. Deze eis behaalt u met een goede schil-isolatie, goede luchtdichtheid, triple glas en te zorgen voor een gunstige oriëntatie ten opzichte van de zon.

Do's

 • Houdt rekening met verkaveling, oriëntatie van gebouwen en de vorm van gebouwen (massa-studie).
 • Let op de compactheid (verhouding tussen verliesoppervlak en gebruiksoppervlak) van het gebouw. Deze kan bijdragen aan het halen van de eis.
 • Let in het ontwerp op de hoeveelheid glas en de oriëntatie van glas.
 • Bereken zo vroeg mogelijk het risico van oververhitting. Oververhitting kunt u voorkomen door het toepassen van onder andere overstekken, zomernachtventilatie en buitenzonwering.
 • Houd vanaf het eerste schetsontwerp rekening met de samenhang tussen ontwerp en energieprestaties door energieberekeningen.

Dont's

 • Begin niet met rekenen als de architect klaar is, maar houdt vanaf het beginstadium van het ontwerp rekening met de BENG eisen. In het ontwerpstadium legt u voor een belangrijk deel vast welke keuzemogelijkheden er later nog zijn.
 • Bij het voldoen aan BENG is compenseren niet meer aan de orde, omdat aan iedere BENG-eis afzonderlijk moet worden voldaan. U kunt dus niet meer door bijvoorbeeld het plaatsen van extra zonnepanelen het energieplaatje sluitend krijgen.

Aandachtspunten/ aanbevelingen

Verminderen warmte- en koudevraag

 • Om de warmtevraag te verminderen zijn goede isolatie van de thermische schil, gebruik van triple glas en een goede luchtdichtheid bepalend. Dit alles is wel afhankelijk van het type en grootte van het gebouw.
 • Houdt bij de optimale verdeling van het percentage glas bij kantoren rekening met zowel de koudevraag in de zomer als de warmtewinst in de winter. Dit betekent vaak minder glas op het zuiden om zo min mogelijk koelvermogen nodig te hebben om aan de comforteisen in de zomer te voldoen.
 • Een automatisch geregelde buitenzonwering wordt steeds vaker gebruikt bij utiliteitsgebouwen. Zonwering kan ook in het meervoudige glas opgenomen worden.

Verminderen verlichtingsvermogen 

 • Verlichting beslaat circa 40-50% van de interne warmte productie. Dit kunt u voor een deel verminderen door nog energiezuinigere Ledverlichting te gebruiken en/of door het verlichtingssysteem nog efficiënter te schakelen. Er zit wel een grens aan dit besparingspotentieel. Dit komt door de normen die bepalen hoe groot het lichtniveau moet zijn op werkplekken.

Relatie met comfort en gezondheid

 • Beter isoleren kan meer kans op oververhitting in de zomer betekenen
 • Minder (of vraaggestuurd) ventileren vraagt om extra aandacht voor de luchtkwaliteit, onder andere door emissies van bouwmaterialen, meubilair en apparatuur

Vragen over BENG?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?