BENG Referentiegebouwen

Gepubliceerd op:
12 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
18 januari 2022

Op deze pagina vindt u een set BENG-referentiegebouwen. Deze set omvat een aantal veelvoorkomende typen woningen en utiliteitsgebouwen die zijn doorgerekend op basis van de voorgenomen eisen voor bijna energieneneutrale gebouwen (BENG-eisen).

Het gaat niet om gerealiseerde gebouwen. Per gebouwtype vormen zij echter een goede afspiegeling van de huidige bouwpraktijk.

Referentiegebouwen

Per referentiegebouw zijn 3 energieprestatieconcepten opgesteld die minimaal voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen, en die deze eisen zo dicht mogelijk benaderen. De BENG-referentiegebouwen voldoen daarnaast minimaal aan de (overige) huidige eisen uit het Bouwbesluit. De BENG-referentiegebouwen kunt u gebruiken om de haalbaarheid en consequenties van ontwerpbeslissingen van uw eigen BENG-gebouwen inzichtelijk te maken. Op Podium duurzame gebouwen kunt u zoeken naar onderstaande verschillende woningtypen:

 • Tussenwoning
 • Hoekwoning (M)
 • Vrijstaande woning
 • Tussenwoning (M)
 • Woongebouw (M) - appartementen
 • Middelbare school met sporthal
 • Kantoorgebouw (M)

Samenstelling BENG-referentiegebouwen

Het rapport ‘Referentiegebouwen BENG’ van ingenieurs- en adviesbureau DGMR geeft een uitgebreide toelichting op de aanpak, een korte beschrijving en de energieprestatieconcepten van 33 gebouwtypen: 4 grondgebonden woningen, een vakantiewoning, een woonwagen en 2 woongebouwen; voor utiliteit zijn er 23 gebouwen. De bijlagen geven toelichting op de uitgangspunten en per gebouwtype een verantwoording van de gemaakte keuzes. De belangrijkste punten:

Energieprestatieconcepten

Bij het opstellen van de BENG referentiegebouwen zijn er verschillende keuzes gemaakt over de vorm, grootte en indeling. Per gebouw zijn er (waar mogelijk) 3 energieprestatieconcepten opgesteld die tenminste voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen:

 • een concept met inzet van gas
 • een all-electric concept met warmtepomp
 • een concept met externe warmtelevering (zonder bijdrage aan hernieuwbare energie). De ontwikkelde concepten illustreren dat u op een aantal manieren aan de BENG-eisen kunt voldoen. De pakketten voldoen in technische zin aan de voorgenomen BENG-eisen. Hierbij is niet gezocht naar het financieel/economisch meest voordelige pakket. In de praktijk kunt u hier (mogelijk) nog een optimalisatieslag maken.

Belangrijkste generieke uitgangspunten

 • woonfuncties: bouwtype traditioneel gemengd zwaar
 • utiliteitsgebouwen: vloermassa > 400 kg/m2, (meestal) gesloten plafond
 • zuidwest-oriëntatie:
  - woningen, zuidwestgevel: met het grootste glasoppervlak
  - utiliteitsbouw, zuidwestgevel: met de entreezon
  Dit om te voorkomen dat bij optimale (zuid-)oriëntatie een te rooskleurig beeld zou ontstaan. Daarnaast ligt in veel hedendaagse projecten de verkaveling al vast. Hierdoor zijn er weinig mogelijkheden om de oriëntatie aan te passen (door slim stedenbouwkundig ontwerp valt hier veelal nog energiewinst te boeken).

 

BENG-gebouwen optimaliseren

Ook andere (geometrie)parameters zijn van invloed op de energieprestatie van de gebouwen, zoals:

 • verhouding tussen open en dichte delen (per oriëntatie)
 • verhouding tussen het kozijn- en glasoppervlak bij open delen
 • beschaduwing (ook van buiten de kavel) en zonwering
 • detaillering bij kozijnen en andere aansluitingen
 • dakoppervlak voor PV (afhankelijk van geveldikte en dakoverstek)

Voor de BENG-referentiegebouwen zijn hier keuzes gemaakt, die niet in elke situatie van toepassing zullen zijn. Ontwerpers van bijna energieneutrale gebouwen kunnen met dergelijke parameters mogelijk hun eigen ontwerpen nog optimaliseren ten opzichte van de BENG-referentiegebouwen.

Vragen over BENG?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?