BENG Utiliteitsbouw

Gepubliceerd op:
14 juni 2018
Laatst gecontroleerd op:
23 februari 2022

Utiliteitsgebouwen die worden opgeleverd, moeten sinds 2021 bijna energieneutraal zijn: Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG).

De energieprestatie van deze utiliteitsgebouwen worden straks op 3 criteria beoordeeld: 

  • BENG 1: energiebehoefte
  • BENG 2: primair fossiel energiegebruik
  • BENG 3: aandeel hernieuwbare energie

De definitieve BENG-eisen zijn in december 2019 gepubliceerd in het Staatsblad: Besluit van 13 december 2019.

BENG-criteria

Per criteria vindt u de belangrijkste aandachtspunten waarmee de bouwsector aan de BENG-eisen voldoet.

Voorbeeldgebouwen rekentool NTA8800

Hieronder vindt u een aantal praktijkvoorbeelden. De gebouwen die wij hiervoor kozen, voldoen op dit moment niet aan de BENG-eisen. Per gebouw tonen wij de verbetermaatregelen (-mogelijkheden), waarmee deze wel voldoen aan de BENG-eisen. De voorgestelde verbetermaatregelen zijn theoretisch. Het gaat om maatregelen die in het nieuwbouwontwerp meegenomen hadden kunnen worden. Een nieuwbouwmaatregel dus, niet een renovatiemaatregel achteraf.

De onderstaande voorbeelden tonen:

  • de energieprestatie van de huidige situatie
  • hoe te voldoen aan de BENG-eisen (2 varianten)
  • een 25% verbetering ten opzichte van de BENG-eisen. De berekeningen zijn gemaakt met de NTA8800 rekentool (v200615v.144), niet de geattesteerde software

Voorbeeldgebouwen voorlopige BENG-handleiding

De onderstaande voorbeelden geven de energieprestatie aan die is opgesteld met de voorlopige BENG-handleiding/-berekeningswijze (versie 2017.09.18). Per gebouw tonen wij de bestaande toestand en verbetermaatregelen (-mogelijkheden) waarmee de BENG-eisen zo goed mogelijk gehaald kunnen worden. Dit blijkt niet altijd in alle situaties mogelijk.

Achtergrond

De BENG-aandachtspunten komen voort uit diverse onderzoeken naar concepten voor BENG-gebouwen. Deze onderzoeken gaan bijvoorbeeld over:

  • maatregelen waarmee huidige bestaande ontwerpen voor gebouwen, die nu nog niet aan BENG voldoen, daar wel aan kunnen gaan voldoen;
  • innovatieve maatregelen, die nog niet altijd standaard zijn, waarmee BENG-eisen gehaald kunnen worden;
  • maatregelen en concepten waarmee gebouwen voldoen aan BENG-eisen (de BENG-referentiegebouwen).

Vragen over BENG?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?