Keuringsplicht verwarmingssystemen

Gepubliceerd op:
26 april 2017
Laatst gecontroleerd op:
24 september 2020

Het verwarmingssysteem of gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW moet ten minste eenmaal per 4 jaar gekeurd zijn. Een regelmatige keuring en onderhoud zorgen dat verwarmingssystemen optimaal functioneren.

Het is in Nederland verplicht om installaties te laten keuren en onderhouden volgens een bepaald onderhouds- en keuringsschema. Tijdens de keuring onderzoekt een gecertificeerd expert in ieder geval het opwekkingsrendement en het opgestelde vermogen ten opzichte van de warmtevraag. De keuringen en het onderhoud moeten worden uitgevoerd door installatiebedrijven die SCIOS-gecertificeerd zijn.

Handhaving en toezicht

Stichting SCIOS

Stichting SCIOS beheert en ontwikkelt kwaliteitssystemen voor inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. SCIOS-gecertificeerde experts voldoen aan de regels en eisen die zijn vastgelegd in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement.

Onderhoud- en servicebeurten

Voor verwarmingssystemen geldt dat ze elke 4 jaar gekeurd moeten zijn. Voor alle stookinstallaties  >100 kW (die al eerder onder de keuringsplicht vielen) geldt die plicht per direct. Er moet een keuring van maximaal 4 jaar oud aanwezig zijn. Alleen voor systemen die nog niet onder de plicht vielen (70-100 kW) geldt dat ze uiterlijk 10 maart 2024 gekeurd moeten zijn. De eisen vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer voor stookinstallaties boven de 100 kW blijven gewoon geldig.

Meer weten?

SCIOS

Vragen over Installatiekeuringen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?