Service menu right

Ontheffing jaarrekening verplichting

Bankgebouwen

Bv's, nv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Soms is het noodzakelijk om ook informatie over deelnames en zeggenschapsrechten te vermelden. Dit is wettelijk verplicht en zorgt ervoor dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarbij een belang kan hebben.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk hiervoor een ontheffing aan te vragen. Hieronder vindt u een factsheet met daarin de belangrijkste verplichtingen voor jaarrekening en jaarverslag en hoe u een ontheffing aanvraagt.

Download: