Ontwikkelingen in digitale gezondheidszorg in Californië

Californië en met name Silicon Valley zijn van nature erg technologie-intensief en innovatief. Wat betreft nieuwe technologie, innovaties en toepassingen in de digitale gezondheidszorg gaan de ontwikkelingen zeer hard.

Door de exponentiele toename van computerkracht en –geheugen, alom aanwezige hoogwaardige mobiele technologie en de smartphonerevolutie staan alle seinen op groen om de komende jaren voor flinke doorbraken te gaan zorgen. Een grote uitdaging daarbij is hoe slimme technologie oplossingen daadwerkelijk in het ingewikkelde en gereguleerde zorgsysteem geimplementeerd kunnen worden om ‘care and well-being’ daadwerkelijk te verbeteren. 

Meer informatie

Lees meer in het bericht 'Digital Health in California' van het IA-netwerk.

Innovatie Attaché Netwerk San Francisco, Robert Thijssen, Robert@nost-sv.org, 12 december 2014

Het IA-Netwerk verbindt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kennis over internationale innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends aan Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en overheden.

Service menu right