Living Labs

Infographics van RVO.nl

Met infographics visualiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) complexe onderwerpen, zoals wet- en regelgeving. Infographics laten vaak in één oogopslag zien waar een bepaald onderwerp om draait. U vindt hier een overzicht van onze interactieve, aanklikbare infographics.

Infographics kunnen een verhaal of uitleg versterken. Ze prikkelen de nieuwsgierigheid. Ze leiden de kijker stapsgewijs door een onderwerp heen, geven inzicht en overzicht. In een infographic komen beeld, tekst en cijfermateriaal samen.

Naast interactieve en dynamische infographics gebruiken wij regelmatig stroomschema's, stappenplannen en illustraties om onderwerpen te verduidelijken.

Bijvoorbeeld: De Innovatietender aardgasloze wijken, woningen en gebouwen

Service menu right