Fraude

Het aanpakken van (vermoedens) van fraude is een belangrijk onderwerp voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Elke vorm van fraude is maatschappelijk onaanvaardbaar. Fraude ondermijnt het vertrouwen in de overheid.

Vermoedens van fraude

RVO.nl stimuleert ondernemend Nederland met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Meldingen over mogelijke fraude komen binnen via medewerkers, externe partijen of opsporingsorganisaties, zoals de FIOD of de politie.

Fraude melden

Een externe partij kan mogelijke fraude melden via het meldingsformulier op deze website. Dit kan anoniem. Als uit onderzoek blijkt dat sprake is van een redelijk vermoeden van fraude, dan doet RVO.nl altijd aangifte bij het Openbaar Ministerie. RVO.nl stelt de betrokken ondernemer niet op de hoogte dat onderzoek wordt gedaan naar mogelijke fraude. Ook aan melders die het formulier op deze website gebruiken, koppeltĀ RVO.nl geen onderzoeksresultaten terug. Dit om belemmering van het onderzoek te voorkomen.

Service menu right