Mandaten

Een mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Dit kan bijvoorbeeld de minister van Economische Zaken en Klimaat zijn.

Een besluit is: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Dit is in de regel de bestuursrechtelijke variant van de volmacht. Belangrijk is dat degene die mandaat geeft altijd verantwoordelijk blijft voor de genomen beslissing; de mandaatverstrekker houdt de zeggenschap en kan daarom eventueel (uitvoerings)instructies geven.

Service menu right