Onze organisatie

De Rijksoverheid zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Ministeries stippelen daar beleid voor uit. De taak om dit beleid uit te voeren ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Ondernemend Nederland kan bij ons terecht met vragen op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Wij bieden onze klanten producten en diensten aan, waaronder: voorlichting en advies, financiële regelingen, wet- en regelgeving, netwerken, hulp bij het vinden van zakenpartners.

RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Doelgroepen

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een economisch sterker en duurzamer Nederland zien wij als ondernemend Nederland.

Doelgroepen van RVO.nl

Werkt u binnen uw gemeente aan verduurzaming, energietransitie en milieu? RVO.nl kan u daarbij helpen. Via onze pagina Gemeenten vindt u een selectie van onze regelingen en programma's.

Organogram

Onze organisatie bestaat uit verschillende directies en afdelingen. Bekijk ons organogram (pdf).

Onze directie

Quotes van de RVO.nl directie

Jaarcijfers

Op Rijksfinanciën.nl vindt u de omzet van RVO.nl, en het aantal fte's per jaar. Zoek op 'Rijksdienst voor Ondernemend Nederland', of klik links op 'Economische Zaken en Klimaat' en daarna rechts op 'RVO'.

In onderstaande download vindt u onze jaarverantwoording per 31 december 2017.

Service menu right